Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 86
«  Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86 Księga Psalmów 87  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Modlitwa Dawida. SKŁOŃ, Panie, ucho Swoje i wysłuchaj mię; bom nędzny i ubogi. [2] »Zachowaj duszę moją, bom jest pobożny; wybaw Ty, Boże mój, sługę Swego, który w Tobie ma nadzieję! [3] »Bądź mi łaskaw, Panie, ponieważ do Ciebie wołam przez cały dzień. [4] »Uraduj duszę sługi Swego; bo do Ciebie, Panie, podnoszę duszę swoją. [5] »Albowiem Tyś, Panie, dobry i chętnie przebaczasz, i jesteś bogaty w dobroć względem wszystkich, którzy Cię wzywają. [6] »Zważ, o Panie, na modlitwę moją, a słuchaj głosu błagania mego. [7] »W dzień uciśnienia swego wzywam Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz. [8] »Tobie, Panie, nikt nie jest równy pomiędzy bogami, i niczego porównać nie można z uczynkami Twojemi. [9] »Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, przyjdą i przed Tobą modlić się będą, Panie, i uczczą imię Twoje. [10] »Albowiem Tyś wielki i czynisz cuda, Tyś jest Bogiem, Ty sam! [11] »Panie, naucz mię drogi Twojej, abym chodził w prawdzie Twojej, a skieruj serce moje na to jedno, abym się bał imienia Twego! [12] »Będę Ci dziękował, Panie, Boże mój, z całego serca mego i czcił imię Twoje wiecznie. [13] »Albowiem dobroć Twoja wielka jest względem mnie, i Tyś wybawił duszę moją z głębi otchłani. [14] »Boże, powstali swawolni przeciwko mnie, a zgraja przemoc czyniących nastaje na życie moje, i nie mają Ciebie przed sobą. [15] »Ale, Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu, wielkim w dobroci i prawdzie. [16] »Zwróć się ku mnie i bądź mi łaskaw; udziel słudze Swemu mocy Swojej i wybaw syna służebnicy Swojej! [17] »Okaż mi znak ku dobremu, aby nienawidzący mnie zobaczyli go ku swemu zawstydzeniu, że Ty, Panie, pomogłeś mi i pocieszyłeś mnie. 
«  Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86 Księga Psalmów 87  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl