Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 98
«  Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm. ŚPIEWAJCIE Panu pieśń nową, bo cuda czynił. Prawica Jego i święte Jego ramię zyskały Mu zwycięstwo. [2] »Oznajmił Pan zwycięstwo Swoje, przed oczyma narodów objawił sprawiedliwość Swoją. [3] »Wspomniał dobroć i wierność Swoją wobec domu Izraela; wszystkie krańce ziemi oglądały zwycięstwo Boga naszego. [4] »Okrzykujcie Pana, cała ziemio; wznoście radosne okrzyki i śpiewajcie psalmy! [5] »Wysławiajcie Pana psalmami przy lutni, z lutnią i głośnym śpiewem; [6] »Z trąbami i dźwiękiem puzonów wykrzykujcie przed Królem, Panem! [7] »Niech szumi morze i co je napełnia, okrąg ziemi i mieszkańcy jego; [8] »Rzeki niech klaskają rękoma, wszystkie góry niech wykrzykują radośnie, przed Panem, [9] »Ponieważ On przychodzi sądzić ziemię! On będzie sądził okrąg ziemi w sprawiedliwości i ludy w prawości. 
«  Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl