Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 11
«  1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11 1 Księga Mojżeszowa 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Na całej ziemi był jeden język i jedna mowa. [2] »A gdy wędrowali od wschodu, znaleźli równinę w ziemi Szinear i tam mieszkali. [3] »I mówili jeden do drugiego: Chodźcie, zróbmy cegły i wypalmy je w ogniu; i mieli cegłę zamiast kamienia, a smołę zamiast zaprawy. [4] »Potem powiedzieli: Chodźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po powierzchni całej ziemi. [5] »A PAN zstąpił, aby zobaczyć miasto i wieżę, które synowie ludzcy budowali. [6] »I PAN powiedział: Oto lud jest jeden i wszyscy mają jeden język, a jest to dopiero początek ich dzieła. Teraz nic nie powstrzyma ich od wykonania tego, co zamierzają uczynić. [7] »Zstąpmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie zrozumiał języka drugiego. [8] »I tak PAN rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi; i przestali budować miasto. [9] »Dlatego nazwano je Babel, bo tam PAN pomieszał język całej ziemi. I stamtąd PAN rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. [10] »To  dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, spłodził Arpachszada, dwa lata po potopie. [11] »Po spłodzeniu Arpachszada Sem żył pięćset lat i spłodził synów i córki. [12] »Arpachszad żył trzydzieści pięć lat i spłodził Szelacha. [13] »Po spłodzeniu Szelacha Arpachszad żył czterysta trzy lata i spłodził synów i córki. [14] »Szelach żył trzydzieści lat i spłodził Ebera. [15] »Po spłodzeniu Ebera Szelach żył czterysta trzy lata i spłodził synów i córki. [16] »Eber żył trzydzieści cztery lata i spłodził Pelega. [17] »Po spłodzeniu Pelega Eber żył czterysta trzydzieści lat i spłodził synów i córki. [18] »Peleg żył trzydzieści lat i spłodził Reu. [19] »Po spłodzeniu Reu Peleg żył dwieście dziewięć lat i spłodził synów i córki. [20] »Reu żył trzydzieści dwa lata i spłodził Seruga. [21] »Po spłodzeniu Seruga Reu żył dwieście siedem lat i spłodził synów i córki. [22] »Serug żył trzydzieści lat i spłodził Nachora. [23] »Po spłodzeniu Nachora Serug żył dwieście lat i spłodził synów i córki. [24] »Nachor żył dwadzieścia dziewięć lat i spłodził Teracha. [25] »Po spłodzeniu Teracha Nachor żył sto dziewiętnaście lat i spłodził synów i córki. [26] »Terach żył siedemdziesiąt lat i spłodził Abrama, Nachora i Harana. [27] »A to są rody Teracha: Terach spłodził Abrama, Nachora i Harana. Haran zaś spłodził Lota. [28] »I Haran umarł za życia swego ojca Teracha w ziemi swego urodzenia, w Ur chaldejskim. [29] »I Abram, i Nachor pojęli sobie żony: imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora – Milka. Była ona córką Harana, ojca Milki i Jeski. [30] »A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. [31] »I Terach wziął swego syna Abrama i swego wnuka Lota, syna Harana, i swoją synową Saraj, żonę swego syna Abrama; i wyruszyli razem z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Charanu, zamieszkali tam. [32] »I dni Teracha było dwieście pięć lat, i umarł w Charanie. 
«  1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11 1 Księga Mojżeszowa 12  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.