Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Kronik » Rozdział 23
«  1 Księga Kronik 22 1 Księga Kronik 23 1 Księga Kronik 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy więc Dawid był już stary i syty dni, ustanowił swego syna Salomona królem nad Izraelem. [2] »I zgromadził wszystkich książąt Izraela oraz kapłanów i Lewitów. [3] »Lewitów policzono od trzydziestu lat wzwyż, a ich liczba według głów wynosiła trzydzieści osiem tysięcy. [4] »Spośród nich dwadzieścia cztery tysiące ustanowiono na służbę w domu PANA, a urzędników i sędziów było sześć tysięcy. [5] »Ponadto – cztery tysiące odźwiernych i cztery tysiące chwalących PANA na instrumentach, które sporządziłem – powiedział Dawid – ku uwielbieniu Boga. [6] »Dawid podzielił ich na zmiany według synów Lewiego: Gerszona, Kehata i Merariego. [7] »Z Gerszona byli Ladan i Szimei. [8] »Synowie Ladana: pierwszy Jechiel, potem Zetam i Joel – ci trzej. [9] »Synowie Szimejego: Szelomit, Chaziel i Haran – ci trzej byli naczelnikami rodów Ladana. [10] »A synowie Szimejego: Jachat, Zina, Jeusz i Beria. Ci czterej byli synami Szimejego. [11] »Jachat był pierwszy, a Ziza drugi. Ale Jeusz i Beria nie mieli wielu synów i dlatego zostali policzeni jako jeden ród. [12] »Synowie Kehata: Amram, Ishar, Chebron i Uzziel – czterej. [13] »Synowie Amrama: Aaron i Mojżesz. Lecz Aaron został odłączony, aby poświęcić najświętsze rzeczy, on i jego synowie, aż na wieki – by spalać kadzidło przed PANEM, służyć mu i błogosławić w jego imieniu na wieki. [14] »Ale synowie Mojżesza, męża Bożego, zostali zaliczeni do pokolenia Lewiego. [15] »Synowie Mojżesza: Gerszon i Eliezer. [16] »Synowie Gerszona: pierwszy Szebuel. [17] »Synowie Eliezera: pierwszy Rechabiasz. Eliezer nie miał innych synów, ale synowie Rechabiasza bardzo się rozmnożyli. [18] »Synowie Ishara: pierwszy Szelomit. [19] »Synowie Chebrona: pierwszy Jeriasz, drugi Amariasz, trzeci Jachaziel, a czwarty Jekameam. [20] »Synowie Uzziela: pierwszy Mika i drugi Jeszijasz. [21] »Synowie Merariego: Machli i Muszi. Synowie Machliego: Eleazar i Kisz. [22] »I Eleazar umarł, nie mając synów, tylko córki. Pojęli je za żony synowie Kisza, ich bracia. [23] »Synowie Musziego: Machli, Eder i Jeremot – trzej. [24] »To są synowie Lewiego według swych rodów, głów rodzin, policzeni według liczby imion, głowa po głowie, którzy pełnili służbę w domu PANA od lat dwudziestu wzwyż. [25] »Dawid bowiem powiedział: PAN, Bóg Izraela, dał odpoczynek swemu ludowi i będzie mieszkał w Jerozolimie na wieki. [26] »A Lewici już nie będą nosić przybytku ani wszelkich jego naczyń do jego obsługi. [27] »Według ostatnich postanowień Dawida Lewici zostali policzeni od lat dwudziestu wzwyż; [28] »Ich stanowisko bowiem polegało na posługiwaniu synom Aarona w służbie domu PANA: na dziedzińcach, w komnatach, przy oczyszczaniu wszelkich rzeczy poświęconych i przy pracy wokół służby domu Bożego; [29] »I przy chlebie pokładnym, przy mące na ofiarę z pokarmów, przy plackach niekwaszonych, przy tym, co pieczone, i tym, co smażone, i przy wszystkim, co ważone i mierzone. [30] »Mieli stawać każdego poranka, by dziękować PANU i wychwalać go, i tak samo wieczorem; [31] »Ponadto, mieli składać PANU wszelkie całopalenia w każdy szabat, w czasie nowiu księżyca i w uroczyste święta, według liczby wynikającej z  ustalonego porządku – ustawicznie przed PANEM. [32] »I mieli pełnić straż przy Namiocie Zgromadzenia, straż przy świątyni i straż przy synach Aarona, swych braci, w służbie domu PANA. 
«  1 Księga Kronik 22 1 Księga Kronik 23 1 Księga Kronik 24  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.