Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Hioba » Rozdział 11
«  Księga Hioba 10 Księga Hioba 11 Księga Hioba 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy Sofar z Naamy odpowiedział: [2] »Czy nie należy odpowiedzieć na takie mnóstwo słów? Czy człowiek gadatliwy ma być usprawiedliwiony? [3] »Czy ludzie mają milczeć na twoje kłamstwa? A gdy kpisz, nikt cię nie zawstydzi? [4] »Powiedziałeś bowiem: Moja nauka jest czysta, jestem czysty w twoich oczach. [5] »O gdyby Bóg zechciał przemówić i otworzyć usta przeciwko tobie; [6] »Gdyby objawił tajemnice mądrości – że zasługujesz na dwa razy większą karę. Poznaj więc, ile Bóg ci przebaczył za twoją nieprawość. [7] »Czy wybadasz tajemnice Boga? Czy zgłębisz doskonałość Wszechmocnego? [8] »Są wyżej niż niebiosa, co możesz z tym uczynić? Głębsze niż piekło, czy możesz je poznać? [9] »Ich miara jest dłuższa niż ziemia i szersza niż morze. [10] »Jeśli wycina, zamyka albo gromadzi, któż go powstrzyma? [11] »On bowiem zna marność ludzi i widzi niegodziwość. Czy miałby na to nie zważać? [12] »Człowiek nierozumny może nabyć rozumu, choć człowiek rodzi się jak źrebię dzikiego osła. [13] »Jeśli przygotujesz swoje serce i wyciągniesz do niego swoje ręce; [14] »Jeśli w twoich rękach jest nieprawość, oddal ją i nie pozwól, aby niegodziwość mieszkała w twoich przybytkach. [15] »Wtedy podniesiesz swoje oblicze bez zmazy, będziesz stały i nie będziesz się bał. [16] »Zapomnisz bowiem o swojej udręce i wspomnisz ją tak jak wody, które przepłynęły. [17] »twoje życie będzie jaśniejsze niż południe; twoja ciemność będzie jak poranek. [18] »Będziesz ufał, mając nadzieję; będziesz kopać dokoła i odpoczniesz bezpiecznie. [19] »Położysz się i nikt cię nie przestraszy; wielu uniży się przed twoim obliczem. [20] »Ale oczy niegodziwych przygasną i nie będzie dla nich ucieczki, a ich nadzieja będzie jak wyzionięcie ducha. 
«  Księga Hioba 10 Księga Hioba 11 Księga Hioba 12  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.