Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Hioba » Rozdział 35
«  Księga Hioba 34 Księga Hioba 35 Księga Hioba 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Elihu mówił dalej: [2] »Czy uważasz to za słuszne, że powiedziałeś: Mam więcej sprawiedliwości niż Bóg? [3] »Powiedziałeś bowiem: Cóż mi pomoże? Jaki będę miał pożytek z tego, że zostanę oczyszczony z grzechu? [4] »Odpowiem dowodnie tobie i twoim towarzyszom wraz z tobą. [5] »Spójrz w niebo i zobacz, przypatrz się obłokom, które są wyżej od ciebie. [6] »Jeśli zgrzeszysz, co zrobisz przeciwko niemu? A jeśli pomnożą się twoje nieprawości, co mu uczynisz? [7] »Jeśli jesteś sprawiedliwy, co mu dajesz? Albo co otrzymuje z twojej ręki? [8] »Twoja niegodziwość zaszkodzi człowiekowi takiemu jak ty, a twoja sprawiedliwość pomoże synowi człowieka. [9] »Ludzie krzyczą z powodu mnóstwa ucisków, wołają z powodu ramienia mocarzy. [10] »Ale nikt nie mówi: Gdzie jest Bóg, mój Stwórca, który w nocy daje pieśni; [11] »Ten, który uczy nas więcej niż zwierzęta ziemskie i czyni nas mądrzejszymi od ptactwa niebieskiego? [12] »Tak więc wołają, ale nikt nie wysłuchuje z powodu pychy złych ludzi. [13] »Doprawdy, Bóg nie wysłucha słów obłudy, Wszechmocny na nią nie zważa. [14] »Chociaż mówisz, że go nie widzisz, sąd jest przed nim, więc mu zaufaj. [15] »Teraz jednak jego gniew spadł na ciebie w niewielkim stopniu, jakby nie znał wielkości twoich grzechów. [16] »Dlatego Hiob na próżno otwiera swe usta; mnoży słowa bez poznania. 
«  Księga Hioba 34 Księga Hioba 35 Księga Hioba 36  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.