Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Hioba » Rozdział 4
«  Księga Hioba 3 Księga Hioba 4 Księga Hioba 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy Elifaz z Temanu odpowiedział: [2] »Jeśli będziemy rozmawiać z tobą, nie będzie ci przykro? Ale któż może się od mówienia powstrzymać? [3] »Oto nauczałeś wielu i ręce słabe umocniłeś. [4] »Twoje słowa podnosiły upadającego, a omdlałe kolana wzmacniałeś. [5] »A teraz, gdy to przyszło na ciebie, opadasz z sił, dotknęło cię i się trwożysz. [6] »Czy twoja bojaźń nie była twoją ufnością, a prawość twoich dróg – twoją nadzieją? [7] »Przypomnij sobie, proszę, czy kiedykolwiek zginął ktoś niewinny? Albo gdzie sprawiedliwych wytępiono? [8] »Według tego, co zauważyłem, ci, którzy orzą zło i sieją niegodziwość, zbierają je. [9] »Od tchnienia Boga giną i od powiewu jego gniewu niszczeją. [10] »Ryk lwa, głos dzikiego lwa i zęby lwiątek są złamane. [11] »Lew ginie z braku łupu i młode lwicy rozpraszają się. [12] »Oto potajemnie doszło do mnie słowo i moje ucho usłyszało szept. [13] »W rozmyślaniu o nocnych widzeniach, gdy twardy sen spada na ludzi; [14] »Ogarnęły mnie strach i drżenie, od których wszystkie moje kości zadrżały. [15] »Wtedy duch przeszedł przed moją twarzą, zjeżyły się włosy na moim ciele. [16] »Stanął, lecz nie rozpoznałem jego wyglądu, tylko jakiś kształt był przed moimi oczami; nastała cisza, a potem usłyszałem głos mówiący: [17] »Czy śmiertelny człowiek może być sprawiedliwszy niż Bóg? Czy człowiek może być czystszy niż jego Stwórca? [18] »Oto swoim sługom nie ufa i w swoich aniołach dostrzega braki; [19] »O ileż bardziej w tych, którzy mieszkają w domach glinianych, których podstawa jest w prochu – łatwiej ich zgnieść niż mola. [20] »Od poranka aż do wieczora są gładzeni; giną na wieki, a nikt tego nie zauważa. [21] »Czy ich wspaniałość nie przemija wraz z nimi? Umierają, ale nie w mądrości. 
«  Księga Hioba 3 Księga Hioba 4 Księga Hioba 5  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.