Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 10
«  Księga Psalmów 9 Księga Psalmów 10 Księga Psalmów 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dlaczego, PANIE, stoisz z daleka? Dlaczego ukrywasz się w czasie niedoli? [2] »Niegodziwy w swej pysze prześladuje ubogiego, niech niegodziwi uwikłają się w zamysły, które uknuli. [3] »Bo niegodziwy chełpi się pragnieniem swej duszy, a chciwiec błogosławi sobie i  znieważa PANA. [4] »Niegodziwy przez pychę, którą po sobie pokazuje, nie szuka Boga; całe jego myślenie to że nie ma Boga. [5] »Jego drogi zawsze są ciężkie, twoje sądy są zbyt daleko od niego, parska na wszystkich swoich wrogów. [6] »Mówi w swoim sercu: Nie zachwieję się, nie zaznam zła po wszystkie pokolenia. [7] »Jego usta pełne są przekleństw, zdrady i podstępu, pod jego językiem krzywda i nieprawość. [8] »Siedzi w zasadzkach wsi, w ukryciach zabija niewinnego, jego oczy wypatrują ubogiego. [9] »Czyha w kryjówce jak lew w swej jaskini; czatuje, by schwytać ubogiego, porywa go i wciąga w swe sieci. [10] »Schyla się, zniża się, od jego mocy padają ubodzy. [11] »Mówi w swym sercu: Bóg zapomniał, zakrył swoje oblicze, nigdy nie zobaczy. [12] »Powstań, PANIE Boże, podnieś swą rękę; nie zapominaj o ubogich. [13] »Dlaczego niegodziwy znieważa Boga? Mówi w swym sercu: Nie będziesz się upominał. [14] »Lecz ty widzisz utrapienie i patrzysz na krzywdę, aby za nie odpłacić twą ręką. Na ciebie się zdaje ubogi, ty jesteś pomocnikiem sierocie. [15] »Złam ramię niegodziwego i złego, dochodź jego nieprawości, aż jej już nie będzie. [16] »PAN jest Królem na wieki wieków, z jego ziemi zniknęły narody. [17] »Usłyszałeś pragnienia pokornych, PANIE, utwierdzisz ich serca, nakłonisz swego ucha; [18] »Aby bronić sieroty i udręczonego, aby śmiertelny człowiek nie gnębił już na ziemi. 
«  Księga Psalmów 9 Księga Psalmów 10 Księga Psalmów 11  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.