Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 9
«  Księga Psalmów 8 Księga Psalmów 9 Księga Psalmów 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przewodnikowi chóru, na Halmutlabben. Pieśń Dawida. Będę cię wysławiał, PANIE, całym mym sercem; będę opowiadał o wszystkich twoich cudach. [2] »Będę się cieszył i radował tobą, będę śpiewał twemu imieniu, o Najwyższy! [3] »Gdy cofną się moi nieprzyjaciele, upadną i znikną sprzed twego oblicza. [4] »Ty bowiem przeprowadziłeś mój sąd i moją sprawę, zasiadłeś na tronie jako sędzia sprawiedliwy. [5] »Skarciłeś pogan, wytraciłeś niegodziwych, wymazałeś ich imię na wieki wieków. [6] »O nieprzyjacielu, twoje spustoszenia skończyły się na zawsze, zburzyłeś miasta, ich pamięć przepadła razem z nimi. [7] »Ale PAN trwa na wieki, ustawił swój tron, by sądzić. [8] »On będzie sądził świat sprawiedliwie, osądzi narody według słuszności. [9] »I będzie PAN ucieczką dla uciśnionego, schronieniem w czasie niedoli. [10] »I będą ufać tobie ci, którzy znają twoje imię, bo nie opuszczasz, PANIE, tych, którzy cię szukają. [11] »Śpiewajcie PANU, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie wśród narodów o jego dziełach. [12] »Bo on dopomina się krwi i pamięta o nich, a nie zapomina wołania strapionych. [13] »Zmiłuj się nade mną, PANIE, spójrz, jak mnie uciskają ci, którzy mnie nienawidzą, ty, który podnosisz mnie z bram śmierci; [14] »Abym głosił wszelką twą chwałę w bramach córki Syjonu; będę się radował twoim zbawieniem. [15] »Poganie wpadli w dół, który wykopali; w sidłach, które zastawili, uwięzła ich noga. [16] »PAN dał się poznać, gdy odbył sąd, w dzieła swoich rąk uwikłał się niegodziwy. Higgajon. Sela. [17] »Niegodziwi zstąpią do piekła, wszystkie narody, które zapominają Boga. [18] »Bo biedak nie będzie zapomniany na zawsze, nadzieja ubogich nie zginie na wieki. [19] »Powstań, PANIE, niech nie triumfuje człowiek, niech narody zostaną osądzone przed twoim obliczem. [20] »PANIE, ześlij na nie strach, aby narody poznały, że są tylko ludźmi. Sela. 
«  Księga Psalmów 8 Księga Psalmów 9 Księga Psalmów 10  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.