Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 105
«  Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wysławiajcie PANA, wzywajcie jego imienia, opowiadajcie jego dzieła wśród narodów. [2] »Śpiewajcie mu, śpiewajcie mu psalmy, rozmawiajcie o wszystkich jego cudach. [3] »Chlubcie się jego świętym imieniem, niech się weseli serce szukających PANA. [4] »Szukajcie PANA i jego mocy, szukajcie zawsze jego oblicza. [5] »Przypominajcie sobie dzieła, które czynił; jego cuda i wyroki jego ust. [6] »Wy, potomkowie Abrahama, jego słudzy; wy, synowie Jakuba, jego wybrańcy! [7] »On jest PANEM, naszym Bogiem, jego sądy po całej ziemi. [8] »Pamięta wiecznie o swoim przymierzu; o słowie, które nakazał po tysiąc pokoleń; [9] »O przymierzu, które zawarł z Abrahamem, i o przysiędze złożonej Izaakowi. [10] »Ustanowił je jako prawo dla Jakuba, dla Izraela jako wieczne przymierze; [11] »Mówiąc: Tobie dam ziemię Kanaan jako dział waszego dziedzictwa; [12] »Kiedy ich było niewielu, nieliczni i obcy w niej. [13] »I wędrowali od narodu do narodu, z jednego królestwa do innego ludu; [14] »Nikomu nie pozwolił ich krzywdzić, nawet karcił królów z ich powodu, mówiąc: [15] »Nie dotykajcie moich pomazańców, a moim prorokom nie czyńcie nic złego. [16] »Potem przywołał głód na ziemię i zniszczył cały zapas chleba. [17] »Posłał przed nimi męża, Józefa, który został sprzedany jako niewolnik; [18] »Którego nogi ranili pętami, a w żelazo zakuto jego ciało; [19] »Aż do tego czasu, gdy jego słowo się spełniło, słowo PANA doświadczało go. [20] »Posłał król i kazał go uwolnić, władca narodu wypuścił go na wolność. [21] »Ustanowił go panem swego domu i władcą wszystkich swoich posiadłości; [22] »Aby rządził jego dostojnikami według swego uznania i jego starszych nauczał mądrości. [23] »Potem Izrael wszedł do Egiptu, a Jakub był gościem w ziemi Chama; [24] »Gdzie Bóg bardzo rozmnożył swój lud i uczynił go potężniejszym od jego wrogów. [25] »Odmienił ich serca, żeby znienawidzili jego lud i postępowali przebiegle wobec jego sług. [26] »Posłał Mojżesza, swego sługę, i Aarona, którego wybrał; [27] »Pokazali im jego znaki i cuda w ziemi Chama. [28] »Zesłał ciemności i nastał mrok, i nie buntowali się przeciw jego słowu. [29] »Zamienił ich wody w krew i pozabijał ich ryby. [30] »Ich ziemia wydała mnóstwo żab, były nawet w komnatach królewskich. [31] »Rozkazał i zjawiły się rozmaite muchy i wszy w całym ich kraju. [32] »Zesłał grad zamiast deszczu, ogień płonący na ich ziemię. [33] »Zniszczył ich winnice i figowce i połamał drzewa w ich kraju. [34] »Rozkazał i zjawiła się szarańcza, niezliczone mnóstwo larw; [35] »I pożarły całą zieleń w ich kraju, i zjadły płody ich ziemi. [36] »Zabił też wszystko, co pierworodne w ich ziemi, pierwociny wszelkiej ich siły. [37] »Wyprowadził ich ze srebrem i złotem i nie było słabego wśród ich plemion. [38] »Egipt się radował, gdy wychodzili, bo ogarnął go strach przed nimi. [39] »Rozpostarł obłok jak osłonę, a ogień, by świecił w nocy. [40] »Na ich żądanie zesłał przepiórki i nasycił ich chlebem z nieba. [41] »Otworzył skałę i trysnęły wody, popłynęły po suchych miejscach jak rzeka; [42] »Pamiętał bowiem o swoim świętym słowie i o Abrahamie, swym słudze. [43] »Wyprowadził swój lud wśród wesela, swoich wybranych wśród radości. [44] »I dał im ziemię pogan, i zawładnęli dorobkiem narodów; [45] »Aby zachowywali jego nakazy i przestrzegali jego praw. Alleluja. 
«  Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.