Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 108
«  Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108 Księga Psalmów 109  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń. Psalm Dawida. Boże, moje serce jest gotowe; będę ci śpiewać i wysławiać cię, także i moja chwała. [2] »Obudź się, cytro i harfo, gdy o świcie powstanę. [3] »Będę cię wysławiać wśród ludu, PANIE, będę ci śpiewał wśród narodów. [4] »Twoje miłosierdzie bowiem jest wielkie, sięga ponad niebiosa, a twoja prawda aż pod obłoki. [5] »Bądź wywyższony ponad niebiosa, Boże, a twoja chwała ponad całą ziemię; [6] »Aby twoi umiłowani byli ocaleni, wybaw ich swoją prawicą i wysłuchaj mnie. [7] »Bóg przemówił w swej świętości: Będę się weselić, rozdzielę Sychem, a dolinę Sukkot wymierzę. [8] »Mój jest Gilead, mój i Manasses, Efraim mocą mojej głowy, Juda moim prawodawcą. [9] »Moab jest moją miednicą do mycia, na Edom rzucę moje obuwie, nad Filisteą zatriumfuję. [10] »Kto mnie wprowadzi do miasta warownego? Kto mnie doprowadzi aż do Edomu? [11] »Czy nie ty, Boże, który nas odrzuciłeś? Czy nie wyruszysz, Boże, z naszymi wojskami? [12] »Udziel nam pomocy w ucisku, bo próżna jest pomoc ludzka. [13] »W Bogu będziemy mężni, on podepcze naszych wrogów. 
«  Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108 Księga Psalmów 109  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.