Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 111
«  Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Będę wysławiał PANA całym sercem w radzie prawych i w zgromadzeniu. [2] »Wielkie dzieła PANA, rozważane przez wszystkich, którzy je miłują. [3] »Jego dzieło jest chwalebne i wspaniałe, a jego sprawiedliwość trwa na wieki. [4] »Pamiętnymi uczynił swe cuda; miłosierny i litościwy jest PAN. [5] »Dał pokarm tym, którzy się go boją, pamięta wiecznie o swoim przymierzu. [6] »Okazał swemu ludowi potęgę swoich dzieł, dając mu dziedzictwo pogan. [7] »Dzieła rąk jego to prawda i sąd, niezmienne wszystkie jego przykazania; [8] »Ustalone na wieki wieków, ustanowione w prawdzie i prawości. [9] »Zesłał swemu ludowi odkupienie, ustanowił na wieki swoje przymierze; jego imię jest święte i straszne. [10] »Bojaźń PANA jest początkiem mądrości; prawdziwego rozumu nabywają wszyscy, którzy wypełniają jego przykazania; jego chwała trwa na wieki. 
«  Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.