Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 34
«  Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawida, gdy zmienił swoje zachowanie przed Abimelekiem i wypędzony przez niego, odszedł. Będę błogosławił PANA w każdym czasie, jego chwała zawsze będzie na moich ustach. [2] »Moja dusza będzie się chlubić PANEM; pokorni to usłyszą i rozradują się. [3] »Uwielbiajcie PANA ze mną i wspólnie wywyższajmy jego imię. [4] »Szukałem PANA, a on mnie wysłuchał i uwolnił od wszystkich mych trwóg. [5] »Spojrzeli na niego i rozpromienili się, a ich oblicza nie doznały wstydu. [6] »Ten oto biedak wołał, a PAN wysłuchał i wybawił go ze wszystkich jego utrapień. [7] »Anioł PANA rozbija obóz dokoła tych, którzy się go boją, i wybawia ich. [8] »Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest PAN: Błogosławiony człowiek, który mu ufa. [9] »Bójcie się PANA, jego święci, bo niczego nie braknie tym, którzy się go boją. [10] »Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz szukającym PANA nie zabraknie żadnego dobra. [11] »Chodźcie, synowie, słuchajcie mnie; nauczę was bojaźni PANA. [12] »Który człowiek chce długo żyć i pragnie wiele dni, aby móc oglądać dobro? [13] »Strzeż swego języka od zła, a swoich warg od podstępnej mowy. [14] »Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i dąż do niego. [15] »Oczy PANA są zwrócone na sprawiedliwych, a jego uszy nachylone na ich wołanie; [16] »Lecz oblicze PANA jest przeciwko złoczyńcom, aby pamięć o nich wymazać z ziemi. [17] »Wołają sprawiedliwi, a PAN wysłuchuje ich i uwalnia od wszelkich trudności. [18] »Bliski jest PAN skruszonym w sercu i wybawia złamanych na duchu. [19] »Liczne cierpienia sprawiedliwego, ale PAN uwalnia go od nich wszystkich. [20] »On strzeże wszystkich jego kości; ani jedna z nich nie będzie złamana. [21] »Zło zabija niegodziwego i ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, będą zniszczeni; [22] »PAN odkupi dusze swoich sług i nie będą zniszczeni ci, którzy mu ufają. 
«  Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.