Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 36
«  Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida, sługi PANA. Nieprawość niegodziwego świadczy w mym sercu, że nie ma bojaźni Bożej przed jego oczyma. [2] »Schlebia sobie bowiem w swoich oczach, jego nieprawość okaże się obrzydliwa. [3] »Słowa jego ust to niegodziwość i fałsz, porzucił mądrość i czynienie dobra. [4] »Na swoim łożu obmyśla nieprawość, stoi na drodze niedobrej i nie brzydzi się złem. [5] »PANIE, twoje miłosierdzie sięga niebios, twoja wierność aż do obłoków. [6] »Twoja sprawiedliwość jak najwyższe góry, twoje sądy jak wielka przepaść; ty, PANIE, zachowujesz ludzi i zwierzęta! [7] »Jak cenne jest twoje miłosierdzie, Boże! Dlatego synowie ludzcy chronią się w cieniu twoich skrzydeł. [8] »Nasycą się obfitością twego domu, napoisz ich strumieniem twoich rozkoszy. [9] »U ciebie bowiem jest źródło życia, w twojej światłości ujrzymy światłość. [10] »Roztocz twe miłosierdzie nad tymi, którzy cię znają, a twoją sprawiedliwość nad ludźmi prawego serca. [11] »Niech nie następuje na mnie noga pyszałka, niech nie wygania mnie ręka niegodziwego. [12] »Oto tam upadli czyniący nieprawość, zostali powaleni i nie będą mogli powstać. 
«  Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.