Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 51
«  Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida, gdy do niego przyszedł prorok Natan po tym, jak on wszedł do Batszeby. Zmiłuj się nade mną, Boże, według twojego miłosierdzia; według twojej wielkiej litości zgładź moje występki. [2] »Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mego grzechu. [3] »Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. [4] »Przeciw tobie, tobie samemu, zgrzeszyłem i zło uczyniłem na twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. [5] »Oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka. [6] »Oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość. [7] »Oczyść mnie hizopem, a będę oczyszczony; obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu. [8] »Daj mi usłyszeć radość i wesele; niech się rozradują kości, które skruszyłeś. [9] »Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zgładź wszystkie moje nieprawości. [10] »Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. [11] »Nie odrzucaj mnie sprzed twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. [12] »Przywróć mi radość twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. [13] »Wtedy będę nauczał przestępców twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do ciebie. [14] »Uwolnij mnie od winy za przelanie krwi, o Boże, Boże mego zbawienia, a mój język będzie wysławiał twoją sprawiedliwość. [15] »Panie, otwórz moje wargi, a moje usta będą głosić twoją chwałę. [16] »Ty bowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani nie przyjmiesz całopalenia. [17] »Ofiary dla Boga to duch skruszony; sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże! [18] »Okaż dobroć Syjonowi według twego upodobania; odbuduj mury Jeruzalem. [19] »Wtedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, ofiary ogniste i całopalenia; wtedy będą składać cielce na twoim ołtarzu. 
«  Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.