Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 66
«  Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66 Księga Psalmów 67  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przewodnikowi chóru. Pieśń i psalm. Radośnie wykrzykujcie Bogu, wszystkie ziemie; [2] »Wyśpiewujcie chwałę jego imienia, oddawajcie mu chwalebną cześć. [3] »Powiedzcie Bogu: Jak straszliwe twe dzieła! Z powodu twojej wielkiej mocy poddadzą się twoi wrogowie. [4] »Cała ziemia odda ci pokłon i śpiewać ci będzie; śpiewać będzie twemu imieniu. Sela. [5] »Chodźcie, zobaczcie dzieła Boże, straszliwe są jego dzieła pośród synów ludzkich. [6] »Zamienił morze w suchą ziemię, pieszo przeszli przez rzekę; tam się nim weseliliśmy. [7] »Panuje w swej mocy na wieki, jego oczy patrzą na narody, buntownicy nie wywyższą się. Sela. [8] »Błogosławcie, narody, naszego Boga i rozgłaszajcie jego chwałę. [9] »Zachował przy życiu naszą duszę i nie dał się zachwiać naszej nodze. [10] »Doświadczyłeś nas bowiem, Boże, wypróbowałeś nas ogniem, jak srebro jest oczyszczone. [11] »Zaprowadziłeś nas w sidła, włożyłeś ucisk na nasze biodra. [12] »Pozwoliłeś ludziom deptać nam po głowach, przeszliśmy przez ogień i wodę, ale nas wyprowadziłeś na miejsce obfitości. [13] »Dlatego wejdę do twego domu z całopaleniem i wypełnię śluby; [14] »Które wyraziły moje wargi i wypowiedziały moje usta w utrapieniu. [15] »Będę ci składał w ofierze całopalenia z tłustych zwierząt wraz z wonnością baranów, ofiaruję ci woły i kozły. Sela. [16] »Chodźcie, słuchajcie, wszyscy, którzy się boicie Boga, a opowiem, co uczynił dla mojej duszy. [17] »Do niego wołałem moimi ustami i wychwalałem go moim językiem. [18] »Gdybym zważał na nieprawość w swoim sercu, Pan by mnie nie wysłuchał. [19] »A jednak Bóg wysłuchał, przychylił się do głosu mojej modlitwy. [20] »Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił mojej modlitwy i nie odebrał mi swego miłosierdzia. 
«  Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66 Księga Psalmów 67  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.