Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 72
«  Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72 Księga Psalmów 73  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm dla Salomona. Boże, daj królowi swoje sądy i swoją sprawiedliwość synowi króla; [2] »Będzie sądził twój lud w sprawiedliwości, a twoich ubogich w prawości. [3] »Góry przyniosą ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. [4] »Będzie sądził ubogich z ludu, wybawi synów potrzebującego, a zgniecie ciemiężyciela. [5] »Będą się bać ciebie, póki trwać będzie słońce i księżyc, z pokolenia na pokolenie. [6] »Zstąpi jak deszcz na skoszoną trawę, jak krople deszczu nawadniające ziemię. [7] »Za jego dni zakwitnie sprawiedliwy i będzie obfitość pokoju, dopóki księżyc trwa. [8] »Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. [9] »Przed nim upadną mieszkańcy pustyni, a jego wrogowie będą proch lizać. [10] »Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. [11] »I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie; wszystkie narody będą mu służyć. [12] »Ocali bowiem ubogiego, gdy zawoła, i nędznego, który nie ma pomocnika. [13] »Zmiłuje się nad ubogim i potrzebującym i wybawi dusze nędzarzy. [14] »Wybawi ich dusze od podstępu i przemocy, bo ich krew jest cenna w jego oczach. [15] »I będzie żył, i dadzą mu złoto z Szeby; nieustannie będą się za niego modlić i codziennie mu błogosławić. [16] »Gdy się zasieje garść zboża w ziemi na szczytach gór, jego plon zaszumi jak Liban, a mieszkańcy miast zakwitną jak polna trawa. [17] »Jego imię trwać będzie na wieki; póki słońce trwa, trwać będzie jego imię; ludzie będą błogosławieni w nim, a wszystkie narody nazwą go błogosławionym. [18] »Błogosławiony niech będzie PAN Bóg, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda. [19] »I błogosławione na wieki jego chwalebne imię; niech cała ziemia będzie napełniona jego chwałą. Amen, amen. [20] »I tu się kończą modlitwy Dawida, syna Jessego. 
«  Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72 Księga Psalmów 73  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.