Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 81
«  Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przewodnikowi chóru, na Gittyt. Asafa. Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej mocy; radośnie wykrzykujcie Bogu Jakuba. [2] »Weźcie psalm, przynieście bęben, wdzięczną harfę i cytrę. [3] »Zadmijcie w trąbę w czas nowiu, w czasie wyznaczonym, w dniu naszego uroczystego święta. [4] »Jest bowiem taki nakaz w Izraelu, prawo Boga Jakuba. [5] »Ustanowił to świadectwem dla Józefa, kiedy wyszedł przeciw ziemi Egiptu, gdzie słyszałem język, którego nie zrozumiałem. [6] »Uwolniłem od brzemienia jego barki, a jego ręce od dźwigania kotłów. [7] »Wzywałeś mnie w ucisku i wybawiłem cię; odpowiedziałem ci w skrytości gromu, doświadczyłem cię u wód Meriba. Sela. [8] »Słuchaj, mój ludu, a oświadczę ci; Izraelu, jeśli będziesz mnie słuchał; [9] »Nie będziesz miał cudzego boga ani nie oddasz pokłonu obcemu bogu; [10] »Ja, PAN, jestem twoim Bogiem, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu; otwórz usta, a ja je napełnię. [11] »Lecz mój lud nie usłuchał mego głosu, a Izrael nie chciał mnie. [12] »Zostawiłem ich więc żądzom ich serca i postępowali według swoich zamysłów. [13] »O, gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael chodził moimi drogami! [14] »W krótkim czasie poniżyłbym ich nieprzyjaciół i zwróciłbym rękę przeciw ich wrogom. [15] »Nienawidzący PANA, choć obłudnie, musieliby mu się poddać, a ich czas trwałby wiecznie. [16] »I karmiłbym ich wyborną pszenicą, a nasyciłbym cię miodem ze skały. 
«  Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.