Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 83
«  Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń i psalm Asafa. Boże, nie milcz; nie bądź głuchy i bezczynny, Boże! [2] »Bo oto burzą się twoi wrogowie, a ci, którzy cię nienawidzą, podnoszą głowę. [3] »Przeciwko twemu ludowi knują spisek i naradzali się przeciw tym, których ochraniasz; [4] »Mówiąc: Chodźcie, wytępmy ich, niech nie będą narodem, żeby więcej nie wspominano imienia Izraela. [5] »Zmówili się bowiem jednomyślnie, przeciwko tobie zawarli przymierze: [6] »Namioty Edomitów i Izmaelitów, Moab i Hagaryci; [7] »Gebal, Ammon i Amalek; Filistyni z mieszkańcami Tyru. [8] »Także Assur przyłączył się do nich, wsparł swym ramieniem synów Lota. Sela. [9] »Uczyń im tak, jak Midianitom, jak Syserze, jak Jabinowi nad potokiem Kiszon; [10] »Którzy zostali wytępieni w Endor, stali się jak gnój dla ziemi. [11] »Z ich dostojnikami postąp jak z Orebem i Zeebem, jak z Zebachem i Salmunną, ze wszystkimi ich książętami; [12] »Którzy mówili: Weźmy w posiadanie przybytki Boże. [13] »Mój Boże, uczyń ich jak koło i jak źdźbło na wietrze. [14] »Jak ogień, który pali las, i jak płomień, który wypala góry; [15] »Tak ty ich ścigaj swoją nawałnicą i swoją burzą zatrwóż ich. [16] »Okryj ich twarze hańbą, aby szukali twego imienia, PANIE! [17] »Niech się zawstydzą i zatrwożą na wieki, niech się okryją hańbą i zginą. [18] »Niech poznają, że jedynie ty, którego imię jest PAN, ty jesteś Najwyższy ponad całą ziemią. 
«  Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.