Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 84
«  Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przewodnikowi chóru, na Gittyt. Psalm dla synów Korego. O, jak miłe twoje przybytki, PANIE zastępów! [2] »Moja dusza wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków PANA; moje serce i ciało wołają radośnie do Boga żywego. [3] »Oto nawet wróbel znalazł sobie dom i jaskółka gniazdo, gdzie składa swe pisklęta, u twoich ołtarzy, PANIE zastępów, mój Królu i mój Boże! [4] »Błogosławieni ci, którzy mieszkają w twoim domu, nieustannie będą cię chwalić. Sela. [5] »Błogosławiony człowiek, którego siła jest w tobie, w którego sercu są twoje drogi; [6] »Ci, którzy przechodząc przez dolinę Baka, zmieniają ją w źródło, a deszcz okrywa błogosławieństwem. [7] »I idą z mocy w moc, i ukażą się przed Bogiem na Syjonie. [8] »O PANIE, Boże zastępów, wysłuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha, Boże Jakuba. Sela. [9] »Spójrz, Boże, nasza tarczo, i wejrzyj na oblicze twego pomazańca. [10] »Lepszy bowiem jest jeden dzień w twoich przedsionkach niż tysiąc gdzie indziej; wolę raczej stać w progu domu mego Boga, niż mieszkać w namiotach niegodziwców. [11] »PAN Bóg bowiem jest słońcem i tarczą, PAN obdarza łaską i chwałą, nie odmawia dobra tym, którzy postępują nienagannie. [12] »PANIE zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa tobie. 
«  Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.