Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Przysłów » Rozdział 18
«  Księga Przysłów 17 Księga Przysłów 18 Księga Przysłów 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Samolub szuka tego, co mu się podoba, i wtrąca się w każdą sprawę. [2] »Głupi nie ma upodobania w rozumie, lecz w tym, co serce mu objawia. [3] »Gdy przychodzi niegodziwy, przychodzi też pogarda, a z hańbą urąganie. [4] »Słowa ust człowieka są jak głębokie wody, a źródło mądrości jak płynący potok. [5] »Niedobrze przez wzgląd na osobę niegodziwą krzywdzić sprawiedliwego w sądzie. [6] »Wargi głupiego wchodzą w spór, a jego usta wołają o razy. [7] »Usta głupiego jego zgubą, a jego wargi sidłem jego duszy. [8] »Słowa plotkarza są jak rany i przenikają do głębi wnętrzności. [9] »Kto jest niedbały w pracy, jest bratem marnotrawcy. [10] »Imię PANA jest potężną wieżą, sprawiedliwy ucieka do niej i jest bezpieczny. [11] »Zamożność bogacza jest jego warownym miastem i jak wysoki mur w jego wyobrażeniu. [12] »Przed upadkiem serce człowieka jest wyniosłe, a chwałę poprzedza pokora. [13] »Kto odpowiada, zanim wysłucha, ujawnia głupotę i ściąga na  siebie hańbę. [14] »Duch człowieka zniesie jego chorobę, ale któż zniesie strapionego ducha? [15] »Serce rozumnego zdobywa wiedzę, a ucho mądrych szuka wiedzy. [16] »Dar człowieka toruje mu drogę i prowadzi go przed wielkich. [17] »Ten, który jest pierwszy w swojej sprawie, zdaje się sprawiedliwy, ale przychodzi jego bliźni i sprawdza go. [18] »Los kładzie kres sporom i rozstrzyga między możnymi. [19] »Brat obrażony trudniejszy do zdobycia niż warowne miasto, a spory są jak rygle w zamku. [20] »Owocem swoich ust nasyci człowiek swoje wnętrze, nasyci się plonem swych warg. [21] »Śmierć i życie są w mocy języka, a kto go miłuje, spożyje jego owoc. [22] »Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i dostąpił łaski od PANA. [23] »Ubogi prosi pokornie, ale bogaty odpowiada surowo. [24] »Człowiek, który ma przyjaciół, musi obchodzić się z nimi po przyjacielsku, a jest przyjaciel, który przylgnie bardziej niż brat. 
«  Księga Przysłów 17 Księga Przysłów 18 Księga Przysłów 19  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.