Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Przysłów » Rozdział 29
«  Księga Przysłów 28 Księga Przysłów 29 Księga Przysłów 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Człowiek, który czyni twardym swój kark mimo częstych nagan, zostanie nagle zniszczony i pozbawiony ratunku. [2] »Gdy sprawiedliwi są u władzy, lud się weseli, a gdy panują niegodziwi, lud wzdycha. [3] »Kto miłuje mądrość, raduje swego ojca, a kto zadaje się z nierządnicami, trwoni majątek. [4] »Król utwierdza ziemię sądem, ale kto przyjmuje dary, burzy ją. [5] »Człowiek, który pochlebia swemu bliźniemu, rozciąga sieć przed jego nogami. [6] »Grzech złego człowieka jest jego sidłem, ale sprawiedliwy śpiewa i weseli się. [7] »Sprawiedliwy zważa na sprawę ubogich, a niegodziwemu nie zależy na jej poznawaniu. [8] »Szydercy prowadzą miasto w sidła, ale mądrzy odwracają gniew. [9] »Jeśli mądry człowiek spiera się z głupim, czy się gniewa, czy się śmieje, nie ma pokoju. [10] »Krwiożercy nienawidzą prawego, ale sprawiedliwi szukają jego duszy. [11] »Głupi ujawnia cały swój umysł, a mądry zachowuje go na później. [12] »Jeśli władca słucha kłamstw, to wszyscy jego słudzy są niegodziwi. [13] »Ubogi i zdzierca spotykają się, a PAN obu oświeca oczy. [14] »Tron króla, który sądzi ubogich według prawdy, będzie umocniony na wieki. [15] »Rózga i upomnienia dają mądrość, a samowolne dziecko przynosi wstyd swojej matce. [16] »Gdy niegodziwi się mnożą, to mnoży się i przestępstwo, lecz sprawiedliwi ujrzą ich upadek. [17] »Karć swego syna, a da ci odpocząć i przyniesie rozkosz twojej duszy. [18] »Gdy nie ma proroctwa, lud ginie, a kto przestrzega prawa, jest błogosławiony. [19] »Sługi nie poprawi się słowami, bo choć rozumie, jednak nie odpowiada. [20] »Widzisz człowieka, który jest pochopny w swoich słowach? Więcej nadziei dla głupca niż dla niego. [21] »Kto czule wychowuje sługę od młodości, na ostatek będzie go miał za syna. [22] »Człowiek gniewliwy wszczyna spór, a człowiek porywczy mnoży grzechy. [23] »Pycha człowieka poniża go, ale pokorny w duchu dostąpi chwały. [24] »Wspólnik złodzieja nienawidzi swojej duszy; słyszy przekleństwa, a nie wydaje go. [25] »Strach przed człowiekiem zastawia sidła, ale kto ufa PANU, będzie bezpieczny. [26] »Wielu zabiega o względy władcy, ale sąd każdego człowieka pochodzi od PANA. [27] »Bezbożny budzi odrazę w sprawiedliwych, a kto postępuje uczciwie, budzi odrazę w niegodziwych. 
«  Księga Przysłów 28 Księga Przysłów 29 Księga Przysłów 30  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.