Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 25
«  4 Księga Mojżeszowa 24 4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem Izrael zamieszkał w Szittim i lud zaczął uprawiać nierząd z córkami Moabu. [2] »One zapraszały lud do ofiar swoich bogów. A lud jadł i oddawał pokłon ich bogom. [3] »I Izrael przyłączył się do Baal-Peora, i PAN bardzo rozgniewał się na Izraela. [4] »Wtedy PAN powiedział do Mojżesza: Zbierz wszystkich naczelników ludu i powieś ich przed PANEM na słońcu, aby zapalczywość gniewu PANA odwróciła się od Izraela. [5] »Mojżesz powiedział więc do sędziów Izraela: Niech każdy z was zabije swoich ludzi, którzy przyłączyli się do Baal-Peora. [6] »A oto jeden z synów Izraela przyszedł i przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i na oczach całego zgromadzenia synów Izraela, którzy płakali przed wejściem do Namiotu Zgromadzenia. [7] »Gdy zobaczył to Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, kapłana, wstał spośród zgromadzenia i wziął do ręki oszczep. [8] »I poszedł za tym Izraelitą do namiotu, przebił oboje, tego Izraelitę oraz kobietę przez jej podbrzusze. I plaga wśród synów Izraela została powstrzymana. [9] »A tych, którzy umarli od tej plagi, było dwadzieścia cztery tysiące. [10] »Potem PAN powiedział do Mojżesza: [11] »Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, kapłana, odwrócił mój gniew od synów Izraela, gdyż okazał wśród nich gorliwość ze względu na mnie, tak że nie wytraciłem synów Izraela w mojej zazdrości. [12] »Dlatego powiedz mu: Oto zawieram z nim moje przymierze pokoju; [13] »Będzie to dla niego i dla jego potomstwa po nim przymierze wiecznego kapłaństwa, ponieważ okazał gorliwość o swego Boga i dokonał przebłagania za synów Izraela. [14] »A imię tego Izraelity, który został zabity wraz z Midianitką, było Zimri; był to  syn Salu, naczelnika domu swego ojca, z pokolenia Symeona. [15] »Imię zabitej Midianitki było Kozbi, była to  córka Sura, naczelnika w swoim narodzie i w domu swego ojca w Midianie. [16] »I PAN powiedział do Mojżesza: [17] »Odnoście się wrogo do Midianitów i pobijcie ich; [18] »Ponieważ oni odnosili się wrogo do was przez swoje podstępy, a podeszli was przez Baal-Peora i przez ich siostrę Kozbi, córkę księcia Midianu, która została zabita w dniu plagi z powodu Peora. 
«  4 Księga Mojżeszowa 24 4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.