Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » List do Efezjan » Rozdział 5
«  List do Efezjan 4 List do Efezjan 5 List do Efezjan 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci; [2] »I postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. [3] »A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym; [4] »Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. [5] »Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. [6] »Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. [7] »Nie bądźcie więc ich wspólnikami. [8] »Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości; [9] »(Bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie). [10] »Badając to, co podoba się Panu; [11] »I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. [12] »O tym bowiem, co się u nich po kryjomu dzieje, wstyd nawet mówić. [13] »A wszystko to, gdy jest strofowane, przez światło staje się jawne; to wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem. [14] »Dlatego Pismo mówi: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. [15] »Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy; [16] »Odkupując czas, bo dni są złe. [17] »Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. [18] »A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem; [19] »Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu; [20] »Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa; [21] »Będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. [22] »Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu. [23] »Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła, jest on też Zbawicielem ciała. [24] »Jak więc kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. [25] »Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie; [26] »Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo; [27] »By stawić przed sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. [28] »Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. [29] »Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan kościół. [30] »Gdyż jesteśmy członkami jego ciała, z ciała jego i z kości jego. [31] »Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. [32] »Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do  Chrystusa i kościoła. [33] »Niech więc każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak samego siebie, a żona niech poważa swego męża. 
«  List do Efezjan 4 List do Efezjan 5 List do Efezjan 6  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.