Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » List do Efezjan » Rozdział 6
«  List do Efezjan 5 List do Efezjan 6 List do Filipian 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe. [2] »Czcij swego ojca i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą; [3] »Aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. [4] »wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana. [5] »Słudzy, z bojaźnią i z drżeniem bądźcie posłuszni panom według ciała, w prostocie serca, jak Chrystusowi; [6] »Nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, lecz jak słudzy Chrystusa, czyniąc wolę Boga z serca; [7] »Służąc z życzliwością, tak jak Panu, a nie ludziom; [8] »Wiedząc, że każdy, kto uczyni coś dobrego, to też otrzyma od Pana, czy niewolnik, czy wolny. [9] »A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie, porzucając groźby, wiedząc, że i wy sami macie Pana w niebie, a u niego nie ma względu na osoby. [10] »W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze jego mocy. [11] »Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. [12] »Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. [13] »Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. [14] »Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości; [15] »I obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju. [16] »A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. [17] »Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże; [18] »We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych; [19] »I za mnie, aby była mi dana mowa, bym z odwagą otworzył moje usta do oznajmienia tajemnicy ewangelii; [20] »Dla której sprawuję poselstwo w łańcuchach, abym o niej odważnie mówił, tak jak powinienem mówić. [21] »Żebyście zaś wiedzieli i wy, co się ze mną dzieje i co robię, wszystko oznajmi wam Tychik, miły brat i wierny sługa w Panu; [22] »Którego posłałem do was właśnie po to, abyście poznali nasze sprawy i aby pocieszył wasze serca. [23] »Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. [24] »Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują naszego Pana Jezusa Chrystusa w szczerości. Amen. 
«  List do Efezjan 5 List do Efezjan 6 List do Filipian 1  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.