Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 33
«  1 Księga Mojżeszowa 32 1 Księga Mojżeszowa 33 1 Księga Mojżeszowa 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem Jakob wzglądnie i uźrzy Ezau jidąc ze cztyrmisty mężow. ❬...❭ synow[ie] Lije a Rachel ❬...❭ [2] »❬...❭ [3] »Tedy Jakob szedł przeciw bratu swemu Ezau i padał siedmkroć a kłaniał się swemu bratu Ezau, niżli się do niego przybliżył ❬brat jego❭. [4] »Tedy Ezau brat Jakobow bieżał przeciw bratu swemu w potkanie i obłapił ji ❬...❭ i począł ji całować z płaczem s wielikim. [5] »A wzniosw swe oczy i uźrzy żony a jich syny, i rzekł: „Cso ci to ❬...❭ tobie [a mnie] ❬...❭ przysłuchają?” A on otpowiedział: „Dziatki to są, jimiż to mnie Bog obdarzył sługę twego”. [6] »A przybliżywszy się dziewki a jich synowie i pokłonili się jemu. [7] »Potem Lija przystąpi[wszy] z swymi ❬syny❭, a gdyż się takież pokłonili, a napośledziej Rachel a Josef takież się pokłonili, [8] »rzekł Ezau: „A cso to są za plugowie, cso mię są potkali?” otpowiedział Jakob: „Tobie jeśm posłał, abych nalazł twą miłość, panie moj”. [9] »Ezau otpowiedział: „Mamci ja więcej niż ty, bracie moj, miej swe sobie”. [10] »Jakob rzekł: „Nie zamawiaj sie tak, ale nalazłli jeśm miłość przed twyma oczyma, weźmi darek moj, boć jeśm widział twarz twą jako bożą, bądźżeż mi miłościw, [11] »przymi z pożegnanim ❬...❭” [12] »Tedy jemu rzecze Ezau: „Podźmy pospołu a będę z tobą w towarzystwie”. [13] »Jakob rzekł: „Wiesz, panie moj, iże mam wardęgę młodą ❬...❭ a pojdąlić jednego dnia wiele, zemrąć mi stada wszytka. [14] »Jedź, panie moj, naprzod ❬...❭, a jać pojdę znienagła za tobą, jako może bydło statczyć, aże przydę ❬...❭ do Seir”. [15] »Ezau rzekł: „Proszę cię, aby lud moj ostał z tobą tobie ku czci”. Otpowiedział Jakob: „Nie jest tego potrzeba, jedno bych nalazł miłość przed twyma oczyma, panie moj”. [16] »Tedy Ezau wrocił się zasię tegoż dnia do Seir, [17] »a Ja- kob przyszedł na to miasto, jemuż dziano Sochot, tu udziałał dom a spiął stany i zdział temu miastu Sochot, to jest stanowie. [18] »I brał się do Salem miasta semietskiego w ziemi Kanaan, gdyż się był wrocił jidąc s Mezopotanijej, i bydlił blisko miasta, [19] »i kupił to pole, na jemże to swe stany rozpiął, u synow Emor otca Sychem za sto baranow. [20] »I udziałał ołtarz, na tem mieście jął wzywać Boga Israhelowa nasilniejszego. 
«  1 Księga Mojżeszowa 32 1 Księga Mojżeszowa 33 1 Księga Mojżeszowa 34  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.