Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja - Spis rozdziałów
STARY TESTAMENT
1 Księga Mojżeszowa  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  47  48  49  50 
2 Księga Mojżeszowa  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  33  34  35  36  37  38 
3 Księga Mojżeszowa  4  5  6  7  8  9  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
4 Księga Mojżeszowa  1  2  3  4  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  33  34  35  36 
5 Księga Mojżeszowa  1  2  3  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
Księga Jozuego  1  2  3  4  5  6  7  8  23  24 
Księga Sędziów  9  10  11  21 
Księga Rut  1  2 
1 Księga Samuela  14  15  16  17  19  20  21  22  26  27  28  29  30 
1 Księga Królewska  13  14  15  16  17  18  20  21  22 
2 Księga Królewska  1  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
1 Księga Kronik  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
2 Księga Kronik  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
Księga Ezdrasza  6  7  8  9  10 
Księga Nehemiasza  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Księga Izajasza  48  49 
Księga Jeremiasza  13  14  29 
Księga Daniela  2  3 
Księga Nahuma  1  2  3 
APOKRYFY
Księga Tobiasza  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Księga Judyty  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Księga Machabejska  1  2 
PSEUDOEPIGRAFY
2 Ezdrasza  6  7  8  9 


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.