Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 28
«  4 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 28 4 Księga Mojżeszowa 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł Pan ku Mojżeszowi: [2] »„Przykaż synom israelskim a powiesz jim: Ofiery me i chleby, i kadzidło woniej rozkosznie a przechętnej ofierujcie czasy swymi. [3] »Toć są ofiery, jeż to macie ofierować: barany roczne niepokalane dwa na wszelki dzień obiaty zapalnej wiecznej [4] »jednego obiatuje❬cie❭ z jutra, a drugiego k wieczoru, [5] »dziesiątą część efi bili, jeż to jest pok❬r❭opiona ole❬j❭em przecz❬y❭stym a mając czwartą część hin po baraniech każdych. [6] »Obiata ustawiona jest, ktorąście ofierowali na gorze Synaj w wonią chętną kadzenia Panu, [7] »a ofierujcie wina czwartą część hin po baraniech każdych w święci boże. [8] »A drugiego barana ofierujcie takież k wieczoru podle wszego rzędu obiaty jutrznej i obiaty zapalnej jego, ofiery przechętnej woniej Panu. [9] »Ale sobotnego dnia będziecie ofierować dwa barany rocznia niepokalana a dwa dziesiątki bili ole❬j❭em pokropionej w obiaty i we żgące rzeczy, [10] »jeż się to porządnie leją na każdą sobotę ku obiecie zapalnej wiecznej. [11] »Ale na początku miesiąca ofierujcie obiatę zapalną Panu: z stada cielca dwa, skop jeden, baranow rocznych siedm niepokalanych [12] »a trzy dziesiątki bieli ole❬j❭em pokropione w świątyni po wszech cielcoch, a dwa dziesiątki bieli ole❬j❭em pokropione po wszech skopiech, [13] »a dziesiątą część dziesiątka ole❬j❭em bieli pokropionej po wszech baraniech w obiaty [w świątyni], obiata zapalna przechętnej woniej kadzidlniej jest Panu. [14] »Ale obiaty z wina, ktore mają nalać po każdej obiecie, ty to są: poł części hin po każdych cielcoch, trzecia część po skopiech, czwarta po baranu, toć będzie w obiatę po wszech miesiącoch, jiż to się na wszelkie lato przyścigają. [15] »Ale kozieł ofierowan będzie Bogu za grzech na obiatę zapalną wieczną z palącymi rzeczami swymi. [16] »Ale miesiąca pirwego czwartegonaście dnia miesiąca Przyście boże jest [17] »a piątegonaśćcie dnia miesiąca prześnice, za siedm dni będziecie jeść prześnice, [18] »z nichże to pirwy dzień będzie sławny a święty, wszelkiego działa robotnego nie będziecie w niem działać. [19] »Ofierujcie kadzidło obietnie Panu, cielca dwa z stada, skopu jednego, baranow rocznych ❬niepokalanych❭ siedm [20] »a ofierę każdą z bieli, ktoraż pokropiona będzie ole❬j❭em, trzy dziesiątki po wszech cielcoch a dwa dziesiąt❬ki❭ po skopoch, [21] »a dziesiątą część dziesiątka po wszytkich baraniech, to jest po siedmi baraniech, [22] »a kozła za grzech jednego, aby był oczyszczon za was [23] »kromie obiaty jutrznej, jąż to zagi ofierować będziecie. [24] »Tako uczynicie na każdy dzień z siedmi dniow ku podnieceniu ogniowemu i ku woni przechętnej Panu, jaż to wzydzie z obiaty zapalnej i ze wszech ofiar gorających. [25] »A dzień siodmy przesławny i święty będzie wam, wszelkiego działa robotnego nie będziecie działać w niem. [26] »Takież dzień pirwych urod, gdyż ofiarować będziecie nowe owoce Panu, napełnicie tydni, dostojny a święty będzie, wszelkiego działa robotnego nie uczynicie w niem, [27] »ale ofiarujcie obiatę w wonią przechętną Panu cielca z stada dwa, skopu jednego a baranow niepokalanych roczniow siedm, [28] »a ku obiatam jich bieli ole❬j❭em pokropione trzy dziesiątki po każdych cielcoch, po skopiech dwa, [29] »po baraniech dziesiątą część dziesiątka, jiż to [z] baranow społu są siedm, a kozła, [30] »jenże obiatuje się za oczyszczenie nad obiatę wieczną i obiatę palącą jego. [31] »Niepokalane ofiarujcie wszytko se żżenim swym. 
«  4 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 28 4 Księga Mojżeszowa 29  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.