Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Samuela » Rozdział 30
«  1 Księga Samuela 29 1 Księga Samuela 30 1 Księga Królewska 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdyż przydzie Dawid a mężowie jego do Sycelech trzeciego dnia, nalić mężowie amalechyczszczy przyjawszy, rzucili się z południa i pobili Sycelech a zapalili je. [2] »A zjimawszy niewiasty i pojęli z tego miasta od małego aż do wielkiego, a nijenego nie zabili, ale z sobą pojąwszy i jeli drogą swą. [3] »A gdyż przydzie Dawid a mężowie jego do miasta, a naleźli je spalone ogniem, a żony swe i syny swe, i dziewki swe pojęte a zjimane. [4] »Podniosszy Dawid a mężowie, jiż s nim byli, głosy swe i płakali tako długo, dokąd mogli słzy puszczać. [5] »A takież dwie żenie Dawidowy jęcie i pojęty były: Achynoem jezrahelicska a Abigail, żona Nabalowa karmelskiego. [6] »I zamącił się Dawid barzo, bo ji chciał lud kamionować, każdy żałując synow a dziewek swych. Tedy Dawid, posilę się w Panie, Bodze swem, [7] »rzecze ku kapłanowi Abijatarowi Achymelechowu: „Przynieś mi poświętne rucho, efod”. I przyniosł Abijatar poświętne rucho, efod, ku Dawidowi. [8] »I radził się Dawid Boga rzekąc: „Jechaćli po tych łotroch czyli nics, a zjimamli je?” Tedy Pan rzecze k niemu: „Jedź za nimi, bo zaiste zjimasz je a odejmiesz łup”. [9] »I jał Dawid za nimi i sześćset mężow, ktorzy byli s nim, a przyszli ku jenemu potoku Bezor, ale byli z nich niektorzy ustali i ostali tu. [10] »Ale Dawid a cztyrzysta mężow szli po nich, bo jich dwieście było ostało, iże byli tako ustali, iże nie mogli jić dalej przez ten potok Bezor. [11] »I naleźli męża ejipskiego na polu, i przywiedli ji ku Dawidowi, i dali jemu chleba pojeść a ❬by❭ napił się wody, [12] »a takież niemały ułomek figow a dwa swiązki suszonego wina. A gdyż tego pojadł, nawrociła się dusza jego weń i okrzeźwiał, bo był nie jadł chleba ani wody pił za trzy dni a za trzy nocy. [13] »Tedy rzecze k niemu Dawid: „Czyj jeś ty albo otkądeś przyszedł, albo dokąd jidziesz? K temu on rzecze: Pacho❬łek❭ ❬...❭ 
«  1 Księga Samuela 29 1 Księga Samuela 30 1 Księga Królewska 13  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.