Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Kronik » Rozdział 18
«  1 Księga Kronik 17 1 Księga Kronik 18 1 Księga Kronik 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się potem, gdyż Dawid pobił filistyńskie a poniżył jich [syny], a odjął Jet i dziewki jego z ręki Filistynow, [2] »pobił i Moaba i byli Moabszczy sługami Dawidowymi dawając jemu dary. [3] »Tegoż czasu pobił Dawid krola Adadezera sobskiego włości Emach, gdy był wyjechał, aby rozszyrzyl swe państwo aż do rzeki Eufraten. [4] »I odzierżał Dawid tysiąc wozow jego a siedm tysiącow jezdnych a dwadzieścia tysiącow mężow pieszych, i schromił wszytki konie wozowe kromie sta wozow, jeż je sobie zachował. [5] »Tedy takież przyciągnął Syrus, krol damaski, chcąc pomoc Adadezerowi, krolowi sobskiemu, ale i tego pobił Dawid dwadzieścia tysiącow mężow. [6] »A posadził rycerze w Damaszku, aby Syryja takież służyła jemu a dawała dary. I pomagał jemu Pan we wszech rzeczach, ku ktorym szedł był. [7] »I pobrał Dawid tuły złote, ktoreż mieli słudzy Adadezerowi a przyniosł je do Jerusalema. [8] »A takiz Tebat a z Chym, tak rzeczonych miast Adadezerowych, mosiądzu wiele, z niego Salomon udziałał morze miedziane a słupy i sędy miedziane. [9] »To gdyż usłyszał Ton, krol emacski, iże Dawid pobił wszytkę wojskę Adadezerowę, krola Soba, [10] »posłał swego syna Adurama ku krolowi Dawidowi, żądając od niego miru a radując się temu, iże pobojował a pobil Adadezera, bo przeciwnik był Ton krolowi Adadezerowi. [11] »Ale i wszytki sędy złote i śrzebrne, i miedziane poświęcił krol Dawid Bogu a śrzebro i złoto, jeż był krol pobrał ze wszelkich narodow, i z Idumskich jako i Moabskich, i ot synow Amonowych, i ot Filistyńskich, i Amalechytskich. [12] »Potem Abizaj, syn Sarwije, pobił Edoma w Udolu Solnem ośmnaćcie tysiącow [13] »i ustawi❬ł❭ w Edomie posadkę, aby służyli Dawidowi Edomszczy, i sprawił Pan Dawida we wszytkiem, k czemukole się przyczynił. [14] »Przeto krolował Dawid nade wszym Israhelem, czyniąc sądy a prawdę wszemu swemu ludu. [15] »Potem Joab, syn Sarwije, był nad wojską, a Jozafat, syn Ailud, kanclerzem. [16] »A Sadoch, syn Achytob, a Achymelech, syn Abijatarow byłasta kapłanmi, a Suza pisarzem. [17] »Ale Bananijasz, syn Jojady, nad zastępy strzelcow a samostrzelnikow, ale synowie Dawidowi pirwi u ręki krolowy. 
«  1 Księga Kronik 17 1 Księga Kronik 18 1 Księga Kronik 19  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.