Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Kronik » Rozdział 17
«  1 Księga Kronik 16 1 Księga Kronik 17 1 Księga Kronik 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdyż potem Dawid bydlił w swem domu, rzekł ku Natanowi proroku: „Owa ja bydlę w domu cedrowem, a skrzynia zaślubienia bożego pod skorami jest”. [2] »I rzekł Natan ku Dawidowi: „Wszytko, cso jest na twem siercu, uczyń, bo jest z tobą Bog”. [3] »Przeto tej nocy stała się rzecz boża ku Natanowi rzekąc: [4] »„Jidzi a mow Dawidowi, słudze memu: Toć mowi Pan: Nie będziesz ty mnie działać domu ku bydleniu, [5] »anim zaiste przebywał w domu ot tego czasu, w niem jeśm wywiodł Israhela z ejipskiej ziemie, aż do tego dnia, ale zawżgim był przemieniający miasta stanow [6] »a przebywaję w przykryciu ze wszytkim Israhelem. Zalim ku ku ktoremu sędzi israhelskiemu mowił, jim jeśm był przykazał, aby paśli lud moj, a rzekł: Przecześ mi nie udziałał domu cedrowego? [7] »A przeto ninie tak będziesz mowić ku słudze memu Dawidowi: To mowi Pan zastępow: Jam cię wziął, gdyś na pastwie za stadem chodził, aby był wodzem luda mego israhelskiego. [8] »A byłem z tobą, dokądkoliś szedł, a zbiłem wszytki nieprzyjaciele twe przed tobą, a uczyniłem tobie jimię wielikie i jako jenego z wielikich, jiż są sławętni na ziemi. [9] »A dałem miasto ludu memu israhelskiemu: Szczepion będzie a przebywać będą w niem, a więcej nie będzie poruszon ani synowie nieprawości zetrą je, jako ot początka, [10] »ote dniow, w nichże dałem sędzie ludu memu israhelskiemu a poniżyłem wszytki nieprzyjaciele twe. Przeto zwiastuję tobie, iże udziała Bog tobie dom. [11] »A gdyż wypełnisz dni twe, aby szedł ku oćcom twym, wzbudzę siemię twe po tobie, jen będzie z synow twych, a utwirdzę krolewstwo jego. [12] »On udziała mnie dom a utwirdzę stolec jego aż na wieki. [13] »❬J❭a będę jemu oćcem, a on mnie będzie synem, a miłosierdzia mego nie otejmę ot niego, jakośm otjął ❬ot❭ tego, jen przed tobą był. [14] »I ustawię ji w domu mem a w krolewstwie mem aż na wieki, a stolec jego będzie przeutwirdzony na wieki”. [15] »Podle wszech słow tych a podle wszego widzenia tego tak mowił Natan ku Dawidowi. [16] »A gdyż przyszedł krol Dawid, a siadł przed Bogiem, rzekł: „Kto jeśm ja, Panie Boże, a ktory dom moj, aby dał mi takie rzeczy? [17] »Ale i to mało zda się w twem opatrzeniu, a przeto mowiłeś na dom sługi twego takież na będące czasy a uczyniłeś mię dziwnego nade wszytki ludzi, Panie Boże moj. [18] »Cso więcej przydano może być Dawidowi, gdyżeś tak osławił sługę twego ❬...❭. [19] »❬Panie, prze sługę twego❭ podle sierca twego uczyniłeś wszytkę wielebność tę a chciałeś oznamić wszytka zwieliczenia ta. [20] »Panie, nie rownia tobie a nie jinego Boga kromie ciebie ze wszech, o ktorych słyszelismy uszyma naszyma. [21] »Ktory jest jiny jako lud twoj Israhel narod jiny na ziemi, k niemu szedł Bog, aby wyzwolił a uczynił sobie lud a w swej wielikości a w grozach wyrzucił narody przed jich oczyma, jeżeś z Ejipta wyzwol❬ił❭? [22] »I położyłeś lud twoj israhelski tobie w lud aż na wieki a ty, Panie, uczyniłeś się Bogiem jego. [23] »Przeto już, Panie, rzecz, jążeś mowił słudze twemu i domu jego, śćwirdzi na wieki a uczyń, jakoś mowił. [24] »Ać ostanie wielikie jimię twe a wielebno będzie aż na wieki, a będzie rzeczono: Pan zastępow Bog israhelski a dom Dawidow sługi jego trwać będzie s nim. [25] »Bo ty, Panie Boże moj, zjawiłeś w ucho słudze twemu, aby mu udziałał dom, a przeto nalazł sługa twoj doufanie, aby się modlił przed tobą. [26] »Przeto ninie, Panie, ty jeś Bog a mowiłeś słudze twemu taka dobrodziejstwa. [27] »A począłeś błogoslawieństwo domu słudze twemu, aby zawżgi był przy tobie, bo twym, ❬Panie❭, pożegnanim pożegnan będzie na wieki. 
«  1 Księga Kronik 16 1 Księga Kronik 17 1 Księga Kronik 18  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.