Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Sędziów » Rozdział 9
«  Księga Jozuego 24 Księga Sędziów 9 Księga Sędziów 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[51] »❬...❭ a na strzesze wieżnej stojące wykusze. [52] »A przystąpiw Abimelech blisko ku wieży dobywał silnie, a przybliżyw się ku dźwirzom ogień podłożyć chciał. [53] »A tedy jena niewiasta złomkiem żarnowowym z gory rzuci, ugodziła w głowę Abimelechowę i wykidnął się mozg jego. [54] »Jen przywoław rącze swego ubrańca rzecze k niemu: „Wymi rącze miecz swoj i uderz w mię, aby snadź nie rzekli, bych od niewiasty zabit był”. Jenże przykazanie spełnił, zabił ji. [55] »A gdyż on umarł, wszytcy, ktorzy s nim byli s Israhela, wrocili się na swa miasta. [56] »A otpłacił Bog złość, jąż był uczynił Abimalech przeciw oćcu swemu, zbiw siedmdziesiąt bratow swych. [57] »I Sychymicskim, csoż byli uczynili, otpłacono jest, i przyszła klątwa na nie Joatan syna Jeroboal. 
«  Księga Jozuego 24 Księga Sędziów 9 Księga Sędziów 10  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.