Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Kronik » Rozdział 9
«  2 Księga Kronik 8 2 Księga Kronik 9 2 Księga Kronik 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A krolowa Saba, gdyż usłyszała sławętność Salomonowę, przyszła do Jerusalema, chcąc jego skusić w pogadkach, z wielikim zbożym i z wielbłądy, jiż nieśli lekars❬t❭wa a złota wiele i drogiego kamienia. A przyszedszy ku Salomonowi, wymowiła jemu wszytko, cso było na jej siercu. [2] »I wyłożył Salomon jej to wszytko, cso pytała, a nicso było, by jemu nie było jawno. [3] »Jaż gdyż uźrzała mądrość Salomonowę i dom, jen był udziałał, [4] »i karmie na jego stole, i przebytki jego panosz, i urzędy służebnikow jego, i jich odzienia, i podczasza, i rucha jich, i obiaty, jeż obiatował w domu bożem, prze wielikie dziwowanie nie miała w sobie dalej ducha. [5] »I rzekła ku krolewi: „Prawdziwa jest rzecz, jążem słyszała w mej ziemi o twych csnotach i mądrości. [6] »Nie wierzyłam tym, jiż mi powiadali, aliżem sama przyszła a oczyma myma widziała i skusiła, iże ledwy połowicę twej mądrości są mi powiedzieli. Przemogłeś sławętność csnotami twymi. [7] »Błogosławieni mężowie twoi i bogosławion y słudzy twoi ci, jiż stoją przed tobą na wszelki czas a słyszą mądrość twą. [8] »Bądź Pan Bog twoj pożegnany, jen cię chciał wspłodzić krolem na stolcu swem, Pana Boga twego. Bo zaiste Bog miłuje Israhela a chce zbawić ji na wieki, przeto ustawił cię krolem nad nim, aby czynił sądy i prawdę. [9] »I dała krolowi dwadzieścia a sto liber złota a wiele lektwarzow i kamienia drogiego. Nie były tako lektwarze widany jako ty, ktore dała krolowa Saba Salomonowi. [10] »Ale i sługi Iramowy z sługami Salomonowymi przynieśli złoto z Ofir a drzewie cisowe i kamienia przedrogiego, [11] »z niegoż udziałał krol, to jest z drzewa cisowego, wschody w domu bożem a w domu krolowem a naręcznice, a [na] żałtarze śpiewakom. Nigdy nie widano w ❬...❭ 
«  2 Księga Kronik 8 2 Księga Kronik 9 2 Księga Kronik 21  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.