Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Kronik » Rozdział 8
«  2 Księga Kronik 7 2 Księga Kronik 8 2 Księga Kronik 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdyż się napełni dwadzieścia lat, w nichże udziałał Salomon kościoł Bogu i dom swoj, [2] »i miasta, jeż był dał Iram Salomonowi, omurowaw i kazał w nich bydlić synom israhelskim. [3] »Potem otszedł do Emat Saba i dobył jego. [4] »I udziałał Miasto Palmowe na puszczy a jina miasta twarda udziałał w Emat. [5] »I uczynił dwie mieście omurowane Beteron wyszsze a Beteron niższe mając brony i zawory, i zamki. [6] »Balaat takież udziałał i wszytka miasta przetwarda, jaż była Salomonowa, i wszytka miasta wozatarzow i jeźcow, wszytko, csoż chciał krol Salomon i zrządził, uczynłi i udziałał w Jerusalemie i w Libanie, i we wszej swej mocy. [7] »A wszytek lud, jen był ostał z Eteicskich i Amorejcskich, i Fereicskich, i Eweicskich, i Jebuzeicskich, jiż nie byli z pokolenia Israhelowa [8] »[ani] z synow jich, ale z pośladkow, jichże nie pobili byli synowie israhelszczy, poddał je Salomon w popłatki aż do dzisiego dnia. [9] »Ale z synow israhelskich nie poddał, aby służyli robotnymi działy krolowi, bo oni byli mężowie waleczni a książęta pirwa i wojewody nad wozatarzmi i jeźdźcy jego. [10] »Ale wszytkich książąt wojski krola Salomona było połtrzecia sta, jiż rządzili lud. [11] »Potem dziewkę faraonowę przewiodł z miasta Dawidowa do domu, jiż był udziałał jej, bo rzekł krol: „Nie będzie bydlić żona ma w domu Dawidowie, krola israhelskiego, przeto iże poświęcon jest, iże archa boża była weszła do niego. [12] »Tedy ofierował Salomon ofiery Panu na ołtarz boży, jiż był udziałał przed przystrzeszym, [13] »aby na kożdy dzień było ofierowano na niem podle przykazania Mojszeszowa w sobotne dni i w kalendy, i w świąteczne dni, trzykroć do roka, na święta prześnic a w święta tydniowe, a w święta stanowe. [14] »I ustawił podle zrządzenia Dawida, oćca swego, urzędy kapłańskie w służebnościach swych i sługi kościelne w swem rządzie, aby chwałę wzdawali a służyli przed kapłany podle obyczaja wszelkiego dnia, a wrotne w swych rozdzielech, każdego u swych wrot, bo tak rozkazał Dawid, człowiek boży. [15] »Ani cso opuścili z przykazania krolowa tako kapłani jako sługi kościelne, ze wszego, cso jim był przykazał, a w strożach skarbowych. [16] »Wszytki nakłady przyprawne miał Salomon ot tego dnia, w niem dom założył, aż do tego dnia, jegoż dokonał jego. [17] »Tedy otszedł Salomon do Asyjongaber a do Chajlat ku brzegu Morza Rudnego, jeż jest w ziemi edomskiej. [18] »Przeto posłał jemu Iram po swych sługach łodzie i pławce umiałe na morze i brali się z sługami Salomonowymi do Ofir a ottąd nabrali połpięta sta liber złota i przynieśli krolowi Salomonowi. 
«  2 Księga Kronik 7 2 Księga Kronik 8 2 Księga Kronik 9  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.