Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Kronik » Rozdział 21
«  2 Księga Kronik 9 2 Księga Kronik 21 2 Księga Kronik 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[13] »❬...❭ twego, ciebie lepsze, je[że]ś zbił. [14] »Przeto Pan porazi cię wieliką raną z twym ludem, i z syny, i z żonami twymi, i ze wszym twym jimieniem. [15] »A ty będziesz niemocen przezłą niemocą twego brzucha, tak aż z ciebie wypłyną twa trzewa z nienagła po wsze dni. [16] »Przetoż wzbudził Pan przeciw Joramowi duch Filistyńskich ❬i Arabskich❭, jiż są w sąsiedstwie Murzynom. [17] »I weszli do ziemie Juda a skazil❬i❭ ją i pobrali wszytko zboże, jeż naleziono jest w domu krolowie, a nadto i syny jego i żony. I nie był ostawion syn jemu, jeno Otozyjasz, ktory namniejszy urodzenim był. [18] »A nadto nade wszytko rani ji Pan trzewną boleścią nieuzdrowioną. [19] »A gdyż dzień ku dniu przychodził a chwile czasu przed się bieżały, a dwie lecie się popełnile swym biegiem. A tak długim gnicim gnił jest, aż i trzewa z niego płynęły, a tak społu niemocą i żywota zbył. Umarł jest w swej niemocy nagorszej a nie uczynili jemu lud sławnego pogrzeba podle obyczaja jako był uczynił więczszym jego. [20] »We dwu a we XXX leciech był, gdy począł krolować, a ośm lat krolował w Jerusalem. I chodził nieprawie i pogrzebli ji w mieście Dawidowie, ale wszako nie w grobiech krolewskich. 
«  2 Księga Kronik 9 2 Księga Kronik 21 2 Księga Kronik 22  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.