Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Kronik » Rozdział 22
«  2 Księga Kronik 21 2 Księga Kronik 22 2 Księga Kronik 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem ustawili przebywacze jerusalemszczy Otozyjasza, syna jego namniejszego, krolem w miasto jego, bo wszytcy jini więcszy urodzenim, jiż przed nim byli, zmordowani są od zbiegow arabskich, jiż się byli rzucili na stany, i krolował Otozyjasz, syn Joramow kola judzskiego. [2] »Dwie a XXXX lat był w starz Otozyjasz, gdyż był począł krolować, a jeno lato krolował w Jerusalem, a jimię macierzy jego Atalija, dziewka Amry. [3] »Ale on chodził drogą domu Achabowa, bo mać jego przyprawiała ❬ji❭, aby niemiłościwie czynił. [4] »Przeto czynił złe w widzeniu bożem jako i dom Achabow, bo byli oni jemu race po śmierci oćca jego w zaginienie jego. [5] »I chodził w radach jich a jał z Joramem, z synem Achabowym, krolem israhelskim ku boju przeciw Azahelowi, krolowi syrskiemu do Ramot Galaat i zranili Syrszczy Jorama, [6] »jen się wrocił, aby był uleczon w Jezrahel, bo był wielikimi ranami ranien w naprzod rzeczonem pobiciu. Przeto Otozyjasz, krol Juda, wzjedzie, aby nawiedził Jorama, syna Achabowa, niemocnego w Jezraheli. [7] »Wola zaiste boża była przeciw Otozyjaszowi, aby przyjechał ku Joramowi, a gdyż był przyszedł, aby wyjechał s nim przeciw Jen, synu Namsy, jegoż Bog pomazał, aby zagładził dom Achabow. [8] »A gdyż gubił Jen dom Achabow, nalazł książęta Judowa z synow braciej Otozyjaszowych, jiż jemu służyli, i zbił je. [9] »A samego Otozyjasza szukaję i ułapił, a on się skrył w Samaryi, a przed się przywiedzionego zabił i pogrzebli ji, przeto iże był syn Jozafatow, ktoryż szukał Pana w całem siercu swem, ani była ktora nadzieja, by kto z pokolenia Otozyjaszowa więcej krolował. [10] »Bo zaiste Atalija, mać jego, widząc, iże umarł syn jej, wstała i zgubiła wszytko pokolenie krolowo domu Jorama. [11] »Tedy Jozabet, dziewka krolowa, wziąwszy Joasa, syna Otozyjaszowa, ukradła ji z pośrzodka synow krolowych, gdy je gubiono, i skryła ji z jego piastunką w komorze pościelnej. A Jozabet, jaż ji przekryła, była dziewka krola Joramowa, żona Jojadowa biskupa a siostra Otozyjaszowa, a przeto nie zagubiła jego Atalija. [12] »I bydlił w domu bożem tajnie za sześć lat, w nichże krolowała Atalija nad ziemią. 
«  2 Księga Kronik 21 2 Księga Kronik 22 2 Księga Kronik 23  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.