Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Jozuego » Rozdział 3
«  Księga Jozuego 2 Księga Jozuego 3 Księga Jozuego 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A zatym Jozue powstaw w nocy, ruszyw stany a wyszedwszy z Setym przyszli są ku Jordanu on i wszytcy synowie israhelszczy, a pomieszkawszy tu za trzy dni. [2] »A tych dni dokonawszy szli posłowie w pośrodku stanow, [3] »i szli są wołając, rzekąc: „Gdyż uźrzycie skrzynią zaślubienia Pana Boga waszego a kapłany z korzenia Lewi niosąc ją, tedy wy powstawszy jidźcie przed nią. [4] »Bądź miedzy wami a miedzy skrzynią dwa tysiąca wzdal łokiet, bo z daleka [nie] moglibyście widzieć [an]i poznać, ktorą drogą weszli, żeście drzewiej nie chodzili po niej, a chowajcie się, abyście się nie przybliżali ku skrzyni”. [5] »I powie Jozue ku ludu: „Poświęćcie się, bo za jutra Pan Bog uczyni miedzy wami dziw”. [6] »I powie ku kapłanom: „Weźmicie skrzynią zaślubienia bożego a jidźcie przed ludem”. Ktorzyż to przykazanie napełniwszy, wziąwszy skrzynią i chodzili przed nimi. [7] »I rzecze Pan ku Jozue: „Dziś pocznę cię wyszyć przede wszym Israhelem, aby wiedzieli, że jakożem był z Mojżeszem, takieżem i z tobą. [8] »Ale ty przykaż kapłanom, jiż to niosą skrzynią zaślubienia, a powiedz k nim: Gdyż wnidziecie w kraj wod[y] jordańskich, stojcież tu”. [9] »I powie Jozue k synom israhelskim: „Przystępcie sam a słyszcie słowo Boga waszego”. [10] »I opięć: „W tem zwiecie, że Pan Bog wasz żyw pośrzod was jest a zatraci przed waszym obliczym Kananejskiego a Jerezejskiego, a Jebuzejskiego, Etejskiego a Ewejskiego, Ferezejskiego i Amorejskiego. [11] »Toć skrzynia zaślubienia Pana Boga wszej ziemie przedzie was przez Jordan. [12] »Przyprawcież dwanacie mężow ze dwanacie pokolenia israhelskiego, kalżdego z pokolenia swego, [13] »a gdyż postawią stopy swych nog kapłani, jiż to niosą skrzynią zaślubienia Pana Boga wszej ziemie, w wodach jordańskich, wody, ktoreż to na doł są, spłyną i zginą, ale ktoreż z gory przychadzają, w jednej głębokości zostaną”. [14] »Przetoż wyszedw wszystek lud z stanow swych, aby przeszli Jordan, a kapłani, jiż to nieśli skrzynią zaślubienia, szli przed nimi. [15] »A gdyż wnidą w Jordan i omoczyli nogi swe na kraju Jordana, bo Jordan pirwej brzegi ❬dna❭ był napełnił czasu żniwa, [16] »i stały wody zszedwszy się na jednem mieścu, i jako gora wz gorę się dmące, zdały się podal od miasta, jeż to słowie, rzeczono Edom, aż do miasta Sartan, a ktoreż niżej były, w Puste Morze, jeż to ninie rzeczono Martwe, płynęły, aż owszem zginęły. [17] »Ale lud szedł przeciwko Jordanowi, a kapłani, jiż to nieśli skrzynią zaślubienia bożą, stali na suchej ziemi pośrod Jordana okasawszy się, a wszystek lud po suchem dnie szedł. 
«  Księga Jozuego 2 Księga Jozuego 3 Księga Jozuego 4  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.