Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Jozuego » Rozdział 8
«  Księga Jozuego 7 Księga Jozuego 8 Księga Jozuego 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł Pan ku Jozue: „Nie boj się ani się lękaj, pojmi z sobą wszytkę wielikość bojownikow a powstanę wznidziesz ku miastu Haj, tociem poddał w rękę twą krole jego i miasto, i lud, i ziemię. [2] »I uczynisz miastu Haj i krolowi jego, jakoś uczynił Jerycho i krolowi jego, ale plon i wszystek dobytek rozbitujecie sobie, przetoż położ strożą za miastem”. [3] »I wstaw Jozue i wszytka wielikość bojownikow s nim, chcąc wnić ku Haj, i wybraw mężow silnych trzydzieści tysiącow posłał w nocy, [4] »przykazaw jim rzekąc: „Położcie strożą za miastem, a dalej nie chocie, i będziecie wszystcy gotowi, [5] »ale ja i jina wielikość, jeż to se mną jest, wznidę z drugą stronę przeciw miastu, a gdyż wynidą przeciw nam, pobiegniem podawając tył, jakożesmy pirwej uczynili, [6] »dojąd ktorzyż to nas pożoną, od miasta się dalej nie odciągną, bo będą mnieć, bychom bieżeli, jako pirwej. [7] »A gdyż my pobiegniem, a oni gonić będą, powstańcie z strożej, skażcież miasto, bo Pan Bog nasz da je w ręce nasze. [8] »A gdyż je odzirżycie, zażżycie je, a tako wszytko uczynicie, jakożem przykazał wam”. [9] »I puści je, i szli są na mieśce strożne, i siedzieli miedzy Betel a Haj przeciw zachodnej stronie [przeciw] ❬miasta Haj❭. Ale Jozue nocy onej ostał pośrod luda. [10] »A wstaw na dniu zliczył towarzysze, wzydzi❬e❭ z starszymi na czoło wojski a ogarnion sąc pomocą bojownikow. [11] »A gdyż przysz❬ed❭wszy wznidą na stronę przeciw miastu, stali są na połnocnej stronie przeciw miastu, miedzy jimiż to a miedzy miastem były na pośrodku doły. [12] »Bo pięć tysiącow mężow był wybrał i założył strożą miedzy Betel a Haj z zachodnej strony tegoż miasta. [13] »Ale w[a]szę jiną wojskę na połnocną stronę był sjednał, tak że poślednia wielikoć zachodnej strony miasta dotykali. Przetoż odszedw Jozue tej nocy stał pośrodku w dole. [14] »To gdyż uźrzał krol Haj, pośpieszyw się rano wyszedł se wszą wojską miescką a z❬j❭edna czoło przeciw ❬puszczy❭, nie wiedząc, że z tyłu tajili się nieprzyjaciele. [15] »Tedy Jozue i wszystka wielikość israhelska poruszyli się z miasta jakoby przestraszeni bieżeli po drodze na puszczą. [16] »Tedy oni wszystcy za jedno krzykną a siebie ponękając wzruszyli się na nie. A gdyż się oddalili od miasta [17] »a niżądny był w mieście Haj nie ostał i w Betawen, kto by nie gonił Israhela, jako pirwej tak wszystcy byli się wybrali, otworzona miasta ostawiwszy, [18] »rzecze Pan ku Jozue: „Podnieś szczyt, jenże w twej ręce jest, przeciw miastu Haj, bo tobie je poddam”. [19] »A gdyż podniesie szczyt, z drugiej strony miasta załoga, jeż to się tajiła, powstała natychmiast i pośpieszy k miastu, i odzierżeli i zapalili je. [20] »Tedy mężowie mieśćcy, ktorzyż to gonili Jozue, oźrzawszy się i uźrzeli dym w mieście aż ku niebu wschadzający, nie mogąc dalej ani sam ani tam uciec, a nawięcej przeto, gdyż ci, jeż to byli jako pobiegli chcąc się na puszczą wrocić, potem obrociwszy się przesilnie się brali. [21] »A uźrzaw Jozue i wszystek Israhel, że jest miasto dobyto a dym z miasta wychadzający, nawrociwszy się, bił męże z miasta Haj. [22] »A tako i ci, jeż to dobywszy miasta zapalili je, wyszedwszy z miasta przeciw swym, w pośrodce nieprzyjaciele mając, poczęli je bić. A gdyż s obu stronu nieprzyjaciele pobili, tak że niżadny z tako wielikiej wielikości nie był zbawion, [23] »i samego krole Haj żywo uchwycili i dali ji Jozue. [24] »Przeto zbiwszy wszystki, jeż to są Israhela gonili, ani się chylili na puszczą, a na temże mieścu zagładziwszy wszystki mieszczany, wrocili się synowie israhelszczy i zbili miasto. [25] »I była liczba tych ludzi, ktorzyż to są zbici tego dnia, od mężow aż do niewiast z miasta Haj dwanaćcie tysiącow. [26] »A tak Jozue nie skurczył jest ręki, jąż to jest na wysokość podniosł dzierżę szczyt, dojąd są nie zbici wszystcy bydliciele miasta Haj. [27] »Ale dobytek i plon miescki miedzy sobą rozdzielili synowie israhelszczy, jakoż przykazał Pan Jozue. [28] »Jenże spaliw miasto, uczynił je groma ❬dę❭ ❬...❭ 
«  Księga Jozuego 7 Księga Jozuego 8 Księga Jozuego 23  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.