Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Ezdrasza » Rozdział 6
«  1 Księga Machabejska 2 2 Ezdrasza 6 2 Ezdrasza 7  »
 Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[33] »❬...❭ tego, jen jest w Jerusalem. [34] »A ja, krol Daryjus, przepilniem ustawił, podle tego aby się dało. 
«  1 Księga Machabejska 2 2 Ezdrasza 6 2 Ezdrasza 7  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.