Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 35
«  1 Księga Mojżeszowa 34 1 Księga Mojżeszowa 35 1 Księga Mojżeszowa 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem rzekł Bog ku Jakobowi: „Wstań a bierz się do Betel a tam będziesz bydlił, a uczyniż ołtarz Bogu, jenże-ć się był wzjawił, gdyżeś uciekał przed bratem Ezau”. [2] »Tedy Jakob przykazał swej czeladzi: „Zagubcie swe bogi, cso się jim modlicie, a bądźcie czyści, a przemieńcie swe rucho. [3] »❬...❭ a pojdziemy do Betel, abychom tamo uczynili ołtarz Bogu, jenże mię wysłuchał w moj smętny czas a był strożem mym”. [4] »Tedy oni dali jemu wszytki ❬...❭ i nausznice, cso były na jich uszu, tedy je on pokopał pod terabintem, jiż to jest za miastem Sychem. [5] »A gdyż się brali, strach boży uderzy na wszytka miasta, iże są nie śmieli jidących ścigać. [6] »Potem Jakob przyszedł do miasta Luza w ziemie kananejskiej, jegoż przymie Betel, ze wszym ludem [7] »i udziałał ołtarz, i zdział temu miastu dom boży ❬...❭ [8] »Tego czasu umarła Dolbora piestunka Rebeczyna i pogrzebiona w Betel pod dębem, i zdziano temu mieśćcu Płacz Dęba. [9] »Potem się sjawił Bog Jakobowi, gdyż się wrocił z Mezopotanijej, i pożegnał ji [10] »rzekąc: „Dalej już nie będziesz wezwan Jakob, ale Israhel imię twe wez❬wa❭no będzie” ❬...❭ [11] »i rzekł jemu: „Jacieśm Bog ❬...❭, rość a płodź się ❬...❭ a z twych lędźwi krolowie wynidą, [12] »ziemię, ktorą-m dał Abrahamowi a Isaakowi, dam tobie a twemu siemieniu po tobie”. [13] »I odszedł od niego, [14] »a on lepak wzwiodł kamień znamienity na tem mieście, gdzież to z nim Bog mowił, ❬...❭ i nalał na on kamień oleju, [15] »i nazwał to miasto Betel. [16] »Wyszedw odtąd i przyszedł letnego czasu do ziemie, jaż się chyli ku Efraten, w jejże to Rachel porodziła syna [17] »❬...❭ [18] »❬...❭ jemuż zdziała Bennomi, to jest syn boleści mej, bo wielmi niemocna jim była, a ociec jemu zdział Benijamin, to jest syn prawice. [19] »I umarła jest Rachel i pogrzebiona na ścieżce jidąc do Efratan, to jest Betlem, [20] »i postawił Jakob na jej grobie znamię napisaw. To znamię na grobie Rachel jest aż do dzisiejszego dnia. [21] »Tedy wyszedł odtąd ❬...❭ [22] »A gdyż był w tej to włości, szedł Ruben i spał z żoną otca swego, ktorejże to Baba rzekła a to się nie mogło utajić. Bo jest miał ❬Jakob❭ dwanaście synow. [23] »Synowie Lewi byli: pirworodny Ruben, Symeon, Lewi, Judas, Zachor, Zabulon, [24] »a synowie Rachel byli: Josef, Benijamin, [25] »a synowie Bale dziewki Rachel byli: Dan, Neptalim, [26] »syno❬wie❭ Zelfe dziewki Lijei byli: Gad, Asser, ci synowie Jakobowi, jeż sie są urodzili w Mezopotaniji. [27] »I przyszedł tako do otca swego Isaaka do Mambre miasta Arbee, to ❬jest❭ Ebron, w niejże to byli Filistyni Abraham a Isaak. [28] »I napełniły są się dni Isaakowy sto a ośmdziesiąt lat, [29] »❬...❭ potem umarł i położon ku swemu ludu w dobrej starości a pogrzebli ji Ezau a Jakob synowie jego. 
«  1 Księga Mojżeszowa 34 1 Księga Mojżeszowa 35 1 Księga Mojżeszowa 36  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.