Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 36
«  1 Księga Mojżeszowa 35 1 Księga Mojżeszowa 36 1 Księga Mojżeszowa 47  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Toć to jest rodzina Ezau, to jest Edom. [2] »Ezau pojął żonę z dziewek Kananejskich a tej dziewce są rzekli Ada dziewka Elomowa, wnęka Eteowa, a drugiej dziano Kolibama, to była dziewka Ane, a Ana była dziewka Sebeon, jejże otcu dziano Eweheus, [3] »a Besamech trzecia dziewka Hismahelowa, siostra Nabarot. [4] »Potem Ada urodziła Elifat, Betsamech urodziła Rawel, [5] »Kolibama urodziła Hijeeus a Hijelon, a Chore. Toć są synowie Ezau, ktoreż to miał w ziemi kana❬nejskiej❭ ❬...❭ 
«  1 Księga Mojżeszowa 35 1 Księga Mojżeszowa 36 1 Księga Mojżeszowa 47  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.