Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 47
«  1 Księga Mojżeszowa 36 1 Księga Mojżeszowa 47 1 Księga Mojżeszowa 48  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[27] »❬...❭ Jessen a miał ją i wspłodził sie jest, a rozmnożył sie jest wielmi. [28] »A był w niej żyw siedmnaście lat i był jest żyw wszech swych dni sto a cztyrdzieści a siedm lat. [29] »A gdyż uznamionał dzień śmierci przybliżając sie, zawołał syna swego Josefa i rzekł k niemu: „Nalazłliśm miłość przed twyma oczyma, położ rękę swą pod biodra ma a uczynisz se mną miłosierdzie i sprawiedliwość, aby mię nie pogrzebł w Ejipcie, [30] »ale abych spał s otcy mymi, aby mnie wyniosł z tej to ziemie i położył mię w grobie mych starost”. Jemuż to otpowiedział Josef a rzkąc: „Jać uczynię, csoż każesz”. [31] »A on otpowiedział: „Przysiąż mi”. Jenże gdyż przysiągł, pomodl❬i❭w sie Bogu Israel a obrocił sie w głowy łożyczka. 
«  1 Księga Mojżeszowa 36 1 Księga Mojżeszowa 47 1 Księga Mojżeszowa 48  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.