Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Nehemiasza » Rozdział 1
«  Księga Ezdrasza 10 Księga Nehemiasza 1 Księga Nehemiasza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowa Neemijaszowa, syna Elchyjaszowa: „I stało się jest miesiąca prosinca lata XX, a ja był na grodzie Suzys. [2] »I przydzie ku mnie Anani, jeden z braciej mej, ❬on❭ a męże z Judowa pokolenia, i opytałem jich o Żydziech, jiż byli ostali po zjimaniu, a o Jerusalem. [3] »I powiedzieli mi: „Ty, jiż ostali a ostawieni są po zjimanych tam we włości, w wielikiem udreczęniu są a w potępieniu a mur jerusalemski skażon jest, a brony jego spalony są ogniem”. [4] »A gdyżem usłyszał słowa taka, szedłem a płakałem, a łkałem za wiele dni, a pościłem się modląc się przed obliczym Boga niebieskiego. [5] »I rzekłem: „Panie Boże niebieski, silny, wieliki i groźny, jen chowasz ślub i miłosierdzie tym, ktorzy cię miłują a ostrzegają twego przykazania, [6] »bądź twe ucho nachylono a oczy twy otworzony, aby usłyszał modlitwę sługi twego, jiż się ja modlę przed tobą dziś w nocy i we dnie za syny israhelskie, sługi twe, a wyznawać się będę za grzechy synow israhelskich, jimiż zgrzeszyli przeciw tobie, i ja, i dom oćca mego zgrzeszylismy, [7] »marnościąsmy swiedzeni a nie ostrzegalismy przykazania twego i duchownych obyczajow, i sądow, jeżeś przykazał Mojseszowi, słudze swemu. [8] »Pamiętaj słowa twa, jażeś przykazał Mojseszowi, słudze twemu rzekąc: Gdyż przestąpicie me przykazanie, ja was rozproszę miedzy jiny lud, [9] »a jestli się nawrocicie ku mnie a ostrzegać będziecie przykazania mego, a będziecie je czynić, abyście byli zawiedzeni na kraj nieba, ottąd was zbierzę i wywiodę w miasto, jeżem zwolił, aby tam przebywało me jimię. [10] »A oni są sługi twe i lud twoj, jen jeś wykupił w sile twej wielikiej i w ręce twej udatnej. [11] »Proszę, Panie, bądź ucho twe czujące ku modlitwie sługi twego a ku modlitwie sług twych, jiż się chcą bać jimienia twego, a sposob sługę twego dziś, a daj jemu miłosierdzie przed tym mężem, bom ja był cześnikiem krolowym””. 
«  Księga Ezdrasza 10 Księga Nehemiasza 1 Księga Nehemiasza 2  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.