Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Królewska » Rozdział 18
«  1 Księga Królewska 17 1 Księga Królewska 18 1 Księga Królewska 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy po niemało dnioch słowo boże zstało się ku Helijaszowi w trzeciem lecie rzekąc: „Jidzi a ukaż się Achabowi, ać seślę deszcz na ziemię”. [2] »I szedł Helijasz, aby się ukazał Achabowi, a był głod wieliki w Samaryi. [3] »Zatym Achab wezwał Abdyjasza k sobie, starostę domu swego, a Abdyjasz bał się Boga barzo. [4] »Bo gdy gubiła Jezabel proroki boże, tedy on wziąw sto prorokow i schował jich po pięcidziesiąt w jaskiniach a karmił je chlebem a wodą. [5] »I rzecze Achab ku Abdyjaszowi: „Jidzi do ziemie ku rozmaitym studniam wodnym a na wszytki padoły, zali snadź będziem moc naleźć korzeń a odchować konie a muły, aby owszem nie zmarli dobytkowie. [6] »I rozdzieliłasta sobie włości, aby je schodzlili. Achab szedł jeną drogą, a Abdyjasz drugą drogą osobno. [7] »A gdyż był Abdyjasz na drodze, potka ji Helijasz, a gdyż ji pozna, padł na swą twarz rzekąc: „Tyliś, panie moj, Helijasz?” [8] »On otpowie: „Jaciem”. I rzekł: „Szedw powiedz panu twemu: Helijasz przyszedł”. [9] »K temu on rzekł: „Csom zgrzeszył, iże mię podasz, sługę swego w ręce Achabowie, aby mię zabił? [10] »Żyw jest Pan Bog twoj, iże nie luda ani krolestwa, dokąd by mię był nie posłał pan moj, szukając ciebie, a ❬gdy❭wszytcy ludzie otpowiedzieli: Nie go tu, zaprzysiągł wszelka krolestwa a ludzi, przeto iżeś nie był nalezion ty. [11] »A ty mi ninie mowisz: „Jidzi i powiedz panu twemu: Helijasz jidzie! [12] »A gdyż ja odydę ot ciebie, duch boży odniesie cię na miasto, jegoż ja nie wiem, a przydąc powiem Achabowi, a on nie najdzie ciebie, zabije mię. A ja sługa twoj, boję się Boga z mej młodości. [13] »Zali nie powiadano tobie, panu memu, cso bych uczynił, gdy zabijała Jezabel proroki boże, iżem zataił prorokow bożych sto mężow, pięćdziesiąt a pięćdziesiąt, w jaskiniach, a karmił je chlebem a wodą? [14] »A ty ninie mowisz: Powiedz panu twemu, Helijasz idzie, aby mię zabił?” [15] »Helijasz rzekł: „Żyw jest Pan wszech zastępow, przed jegoż obliczym stoję, iżeć się dziś jemu ukażę. [16] »Tedy Abdyjasz szedł przeciw Achabowi i powiedział jemu, i wyszedł Achab naprzeciwo Helijaszowi. [17] »A uźrzaw ji rzekł: „Ty❬li❭ jeś ten, jenże zamącasz lud israhelski?” [18] »On rzekł: „Nie zmąciłem ja Israhela, ale ty a dom oćca twego, jeżeście nie chowali przykazania bożego i naśladowali Baalim. [19] »Ale tak pośli ninie a zgromadź zbor ku mnie wszego israhelskiego luda na Gorę Karmelską a prorokow Baal cztyrzysta a pięćdziesiąt, a prorokow ługowych, jiż jedzą u stoła Jezabel, cztyrzysta. [20] »Tedy Achab posłał ❬...❭ 
«  1 Księga Królewska 17 1 Księga Królewska 18 1 Księga Królewska 20  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.