Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 33
«  2 Księga Mojżeszowa 22 2 Księga Mojżeszowa 33 2 Księga Mojżeszowa 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[8] »❬...❭ aże i wszedł do stanu. [9] »A gdyż wszedł on do stanu ślubu, zstępował słup obłokowy i stał jest u dźwirzy ❬...❭ [10] »❬...❭ stankowych. Stali też i oni a kłaniali się z dźwirzy stankow swych. [11] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi licem w lice, jako obwykł ❬mowić❭człowiek ku przyjacielu swemu. A gdyż on wracał sie do stanow, sługa jego Josue, syn Nunow, dziecię nie wychodziło z stanu. [12] »I rzekł Mojżesz ku Panu: „Przykazujesz mi, abych wywiodł lud ten to, a nie ukażesz mi, kogo poślesz se mną, a nawięcej gdyżeś rzekł: „Znam cię z jimienia a nalazłeś miłość przede mną”. [13] »A przeto acz nalazł jeśm miłość przed tobą, w opatrzeniu twem, ukaż mi lice twe, abych wiedział ciebie a nalazł miłość [a najdę miłość] przed twyma oczyma. Weźrzy na lud ten to a na zbor swoj”. [14] »I rzekł Pan Bog: „Lice me przedyjdzie cię a odpoczynienie dam tobie” [15] »I rzekł Mojżesz: „Nie przedejdzieszli ty nas sam, nie wywodź nas z tego miasta, [16] »bo po czem wiedzieć będziem moc ja i lud twoj, iżesmy naleźli miłość przed twyma oczyma, jedno acz s nami chodzić będziesz, abychom osławieni byli ode wszech ludzi, ktorzyż to przebywają na ziemi”. [17] »Ale rzekł Pan ku Mojżeszowi: „Słowo to, ktoreś przemowił, uczynię, bo nalazłeś miłość przed[d]e mną a ciebie samego znam s jimienia”. [18] »A on rzekł jemu: „Ukaż mi sławę twą”. [19] »Otpowiedział Pan: „Ja ukażę wszyćko dobre tobie a nazwan będę w jimię Pana przed tobą, a smiłuję sie, nad kim chcę, i miłościw będę, nad kim mi się lubi”. [20] »I opięć rzekł: „Nie możesz widzieć lica mego, bo nie uźrzy mię człowiek, a żyw będzie”. [21] »I opięć rzekł: „Owa miasto jest u mnie i staniesz na skale. [22] »A gdy pojdzie sława ma, postawię cię w jaskini skały a zasłonię cię prawicą mą, dokąd nie przyjdę, [23] »i podniosę rękę mą a uźrzysz chrzbiet moj, ale oblicza mego widzieć nie będziesz moc”. 
«  2 Księga Mojżeszowa 22 2 Księga Mojżeszowa 33 2 Księga Mojżeszowa 34  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.