Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 17
«  5 Księga Mojżeszowa 3 5 Księga Mojżeszowa 17 5 Księga Mojżeszowa 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[2] »❬...❭ ktoryż to czyni złe w widzeniu Pana Boga twego przestępując jego przykazanie [3] »a jidęcy służyć cudzym bogom i jim się kłaniajęcy, toć jest słuńcu i miesiącu, i wszemu sposobieniu niebieskiemu, jeż to nie jest przykazano, [4] »i byłoby to tobie zwiastowano, i usłyszałby, i pytałby na to pilnie a gdyżby nalazł prawdę, że ganiebność taka stała się w Israelu, [5] »wywiedziesz męża i żonę, ktorzyż są taką niegodną rzecz uczynili, ku wrotom miasta twego i będą kamienim obrzuceni. [6] »O❬d❭ ust dwu świadku albo trzech zginie, ktoż ma zabit być, niżadny nie będzie zabit, gdyż jeden przeciw jemu świadzieczstwo mowi. [7] »Ręka świadkowa napirwej zabije ji a ręce jinego luda napośledziej nań będą, aby odniosł złość z pośrzodku twego. [8] »Pakli niepodobny sąd a nieisty przed sobą opatrzysz miedzy krwią a krwią, miedzy przą a przą, miedzy trędowatym a nietrędowatym a sędziego słowa miedzy twymi wroty mieniące się, wstaw jidzi do miasta, ktoreż jest wyzwolił Pan Bog twoj, [9] »a przydę ku kapłanom duchownego rodu i ku sędzi, jenże tego czasu jest, i popytasz się s nimi, ktoryże jest ukaże tobie prawdę sądu. [10] »I uczynisz wszystko, coż tobie powiedzą ci, jiż to są w mieście, ktoreż jest wizwolił Pan, i nauczą cię [11] »podle prawa jego, i pojdziesz po jich radzie, nie pochylając się ani na prawo, ani na lewo. [12] »Ale kto by wspychaję nie chciał posłuchać przykazania kapłańskiego, jenże w tem czasie służy Panu Bogu twemu, a wydanie sądowe, umrze ten człowiek a odniesiesz złość z pośrzodku Israhela, [13] »tak wszystek lud usłyszawszy będą się baci a więcej niżadny nie nadmie się pychą. [14] »A gdyż wnidziesz do ziemie, ktorąż to Pan Bog ❬twoj❭ da tobie, ❬a❭ odzierżysz ją, a przebywając w niej rzeczesz: „Ustawim nad sobą krola, jakoż ji mają nad sobą wszystcy narodowie w okole”, [15] »tego ustawisz, ktoregoż Pan Bog twoj wyswoli z czysła braciej swej. Nie będziesz moc człowieka jinego rodu uczynić krolem, jenże by nie był brat twoj. [16] »A gdyż będzie ustawion, nie rozmnoży sobie koni a nie nawroci ludu do Ejipta jeźcow liczbą sąc powyszszon, owszem gdyż jest Pan przykazał wam, aby nikakiej więcej tąż drogą się nie nawracali. [17] »Nie będą mieć wiele żon, aby nie osidliły dusze jego, ani śrebra i złota nieśmiernych [pieniędzy] brzemion. [18] »A gdyż już siędzie na stolcu krolewstwa swego, popisze sobie Deutronomium księgi prawa tego to, zbierzę z ksiąg kapłańskich Lewi pokolenia, [19] »będzie mieć z sobą a w nich czyść po wszystki dni żywota swego ❬...❭ i ostrzegaj przykazania jego i słowa jego, i duchownych obyczajow, jeż to jest w zakonie przykazano. [20] »Nie wzniesiesz sierca swego w pychę nad swą bracią ani się pochyli na prawą stronę, ani na lewą, aby za długi czas krolował on sam i synowie jego nad Israhelem. 
«  5 Księga Mojżeszowa 3 5 Księga Mojżeszowa 17 5 Księga Mojżeszowa 18  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.