Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 18
«  5 Księga Mojżeszowa 17 5 Księga Mojżeszowa 18 5 Księga Mojżeszowa 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie będą mieć kapłańszczy i słudzy kościelni, i wszystcy z tegoż pokolenia części w dziedzinie s jinym ludem israelskim, bo ofiery i obiaty boże będą jeść, [2] »a nic jinego nie przymą s jimienia bracie swe, bo sam Pan jest dziedzicstwo jich, jakoż jest mowił k nim. [3] »To to jest prawo kapłańskie w ludu i od tych, ktoż ofieruje obiaty swe, wołu albo owcę obiatując, i dadzą kapłanom plece i dobre, [4] »pirwej urody użytki ❬...❭ winne i olejowe i dział wełny ze wszego strzyżenia. [5] »Bo jego jest wyzwolił Pan Bog twoj ze wszego pokolenia twego, aby stał a służył imieniu Pana Boga twego, on i synowie na wieki. [6] »A jestli w❬y❭nidzie sługa kościelny z niektorego miasta twego we wszem Israhelu, w niemże jest przebywał, a chciałliby się wrocić żądaję mieśca, ktoreż jest wyzwolił Pan, [7] »służyć będzie w imię Pana Boga swego jako wszystcy bracia jego słudzy kościołowi, ktorzyż to staną tego czasu przed Panem. [8] »Część pokarmu weźmie, tąż ktorąż i jini, procz tego, coż się w jego mieście z oćczyzny jemu dostanie. [9] »Gdyż wnidziesz do ziemie, ktorąż to Pan Bog ❬twoj❭ da tobie, chowaj się, aby nie naśladował ganiebności wszystkich tych narodow [10] »a by nie był u ciebie nalezion, jenże by obiatował syna swego albo dziewkę swą wiodąc przez ogień albo ktoż by czarownikow patrzał, wyprawiał sny i gusła a nie będzie czarownik [11] »ani guślnik u ciebie, ani ktorych wieszcznikow opytaj, ani krzywych prorokow, ani szukaj od martwych prawdy, [12] »bo wszego tego nienawidzi Pan a prze takie grzechy zagładzi je w weściu waszem. [13] »Przezpieczny będziesz a przez poka❬la❭nia z Panem Bogiem twym. [14] »Rodowie ci to, ktorychże to obdzierżysz ziemię, guślnikow a czarownikow słuchają, ale ty od Pana Boga twego jinako jeś ustawion. [15] »Proroka s rodu twego a z braciej twej jako mnie wzbudzi tobie Pan Bog twoj, tego będziesz słuchać, [16] »jakoś prosił na Oreb od Pana Boga swego, gdyż się sebraw we wszem zgromadzeniu mowiłeś rzekąc: „Więcej nie usłyszę głosu Pana Boga mego i ognia tego to przewielikiego nie uźrzę na wieki więcej, abych snad nie umarł”. [17] »I rzekł jest Pan ku mnie: „Wszytko są dobrze mowili. [18] »Proroka wzbudzę jim z pośrzodku braciej jich rownego tobie i włożę słowa ma w usta jego, i będzie mowić k nim wszytko, coż jemu przykażę. [19] »Ale ktoż słow jego nie będzie chcieć słyszeć, ktoreż będzie mowić w imię me, ja mściciel będę. [20] »Ale prorok, jenże wzgardzony pogorszon sąc, będzie chcieć mowić w imię me, ktoregożem ja jemu nie przykazał, aby mowił, bo z imienia jinych bogow, zabit będzie”. [21] »A jestliby ty milczanym pomyślenim odpowiedział: „Ktorym obyczajem mogę srozmieć słowu, ktoregoż jest Pan nie mowił?” [22] »To to znamię będziesz mieć: Coż jest on prorok z imienia bożego prorokował, a to się nie stało, tego jest Pan nie mowił, ale z bojaźni swego umysła składał jest sobie prorok, przetoż nie będziesz się jego bać. 
«  5 Księga Mojżeszowa 17 5 Księga Mojżeszowa 18 5 Księga Mojżeszowa 19  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.