Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 49
«  1 Księga Mojżeszowa 48 1 Księga Mojżeszowa 49 1 Księga Mojżeszowa 50  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem zawołał Jakob synow swych i rzekł jim: „Zydzicie sie, ać wam wzwiestuję, cso ma wam przyć w napośledniejszych dnioch. [2] »Zgromacie sie a posłuchajcie, synowie Jakobowi, posłuchajcie Israhela otca swego! [3] »Ruben, pirzworodny moj syn, ty jeś siła ma a początek boleści mej, ty jeś pirwy w darach a więcszy w przykazaniu, [4] »przelaneś jako woda, nie rości, boś wstąpił w łoże otca swego a pokalałeś pościelą jego. [5] »Symeon a Lewi bracia, sądowi niesprawiedliwości bojowni, [6] »w radę jich nie w [i]nidzie dusza ma a w sebraniu jich nie będzie sława ma, a w swem gniewie zabiliście męża, a w swej woli podkopali mur. [7] »Przeklęte jich wzgardzenie, bo jest ustawne, a gniew jich, bo jest twardy, rozdzielę je w Jakobie a rozpłoszę je w Israheli. [8] »Juda, ciebie będą chwalić bracia twoja, ręce twoji na gardle twych nieprzyjacioł, kłaniać ci sie będą synowie otca twego. [9] »Szczeniec lwowy Juda. Ku plemienia zstąpiłeś, synu moj, odpoczywaję wspoleżałeś jako lew a jako lwica, kto wzbudzi je? [10] »Nie będzie odniesiona laska od Judy a wojewoda z biodr jego, dojąd nie przydzie, jenże ma przyć a posłan być, tenci będzie czekanie ludzskie. [11] »Więzać będzie ku winnicy oślątko oślice swej a ku korzeniu winnemu, o synu moj, oślicę swą. Umyje w winie [a] odzienie swe a we krwi gronowej płaszcz swoj. [12] »Kresszesta oczy niż wino a zęby jego bielsze mleka. [13] »Zabulon na brzegu morskiem będzie bydlić na stawadłach łodź, dosięgając aż do Sydona. [14] »Izachar ❬...❭ obracając albo wspolegając na granicach [15] »widział jest pokoj, iż jest dobry, a ziemię, iż jest była przedobra, i podjął ramieniem swym ku niesieniu i uczynion jest sługa dani. [16] »Dan sędzić będzie lud swoj jako i jine pokolenie w Israheli. [17] »Bądź Dan wąż rogaty na drodze, cerastes na ścieżce kęsaję kopyta końska, aby jeździec spadł za się. [18] »Zbawienia twego czekać, panie, bę[19] »Gad podpasały bojować będzie przed nim, a on podpasan będzie z tyłu. [20] »Asser, tłusty chleb jego, a da rozkoszy krolom. [21] »Neptalim, jeleń wypuszczony, dawający wymowy krasy. [22] »Syn nadrastający Josef, syn nadrastający a krasny w opatrzeniu, corki będą biegać po muru. [23] »Ale uciążyli jego i korzyli są sie a zawidzieli jemu ci, jiż to mieli strzały. [24] »Siedziało w silnem łęczysko jego a rozpadli są sie przekowy łoktow u ręku jego przez ręce mocnego Jakoba, odtąd past❬y❭rz wyszedł jest, kamień israhelski. [25] »Bog otca twego będzieć pomocnik twoj, a wszechmogącyć pożegna tobie pożegnanim niebieskim s wirzchu, pożegnanim prze zwiecznym leżącego wespod, pożegnanim wina i płodu. [26] »Pożegnania ❬oćca❭ twego posilona są z pożegnania otcow jego, pirzwej niż przyszła jest żądza pagorkow wiecznych, będzie na głowie Josefowie a na ciemieniu poświętnego miedzy bracią twą. [27] »Benijamin, wilk chwatający, z zarań śnie łup, a wieczor zbutuje łup”. [28] »Ci to wszytcy w pokoleniu Israhel dwanaście. Toć jest jim mowił ociec jich i pożegnał jest jim każdemu pożegnanim osobnym [29] »a przykazał jim a rzkąc: „Jać wnidę k ludu memu, pogrzebicie mię s mymi otcy w jaskini dwoitej, jaż to jest w polu Efronowie Etejskiego [30] »przeciw Mambre w ziemi kananejskiej, jąż to jest kupił Abraham z polem od Efrona Etejskiego k imieniu grobow. [31] »A tu są ji pogrzebli i Sarę jego żonę, a tu też pogrzebion jest Isaak a Rebeka żona jego, a tu też i Lija pogrzebiona leży”. [32] » [33] »(40:32) A dokonaw przykazania, jimże to syny uczył, skłoniw nogi swe na łożu i skończał jest, i przyłożon jest k ludu swemu. 
«  1 Księga Mojżeszowa 48 1 Księga Mojżeszowa 49 1 Księga Mojżeszowa 50  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.