Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Samuela » Rozdział 17
«  1 Księga Samuela 16 1 Księga Samuela 17 1 Księga Samuela 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Każdy werset od nowej liniiUkryj numery wersetów
[1] »Zatym sebrawszy się Filistynowie w zastępy swe ku boju, przyszli do Sochot w żydowskiej ziemi i tu są swe ćwirdze wzwiedli miedzy Sochot a miedz❬y❭ Azeta w krainach bożych. [2] »Zatym się tak Saul a ludzie israhelszczy sebrali na tem Udolu Terebinti. I zrządzili śpicę wojeńską ku boju przeciw Filisteom. [3] »A stali Filisteowie na ❬...❭ 
«  1 Księga Samuela 16 1 Księga Samuela 17 1 Księga Samuela 19  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.