Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Królewska » Rozdział 12
«  2 Księga Królewska 11 2 Księga Królewska 12 2 Księga Królewska 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Lata siodmego po Jen krolował Joas, czterdzieści lat ❬krolował❭ w Jerusalemie jimię macierze jego Sebija z Bersabee. [2] »I czynił Joas dobrze przed Bogiem po wszytki dni, w ktorych ji uczył Jojada kapłan, [3] »ale wszako pogańskich modł na gorach nie zatracił, bo jeszcze lud obiatował a palił na gorach zażżoną obiatę. [4] »Tedy rzekł Joas ku kapłanom: „Wszytki pieniądze świętych, jeż wniesiony do kościoła bożego będą, jeż tędy jidąc ofierują [się] za dusze, i ty, jiż dobrowolnie a z dobrowoleństwa swego sierca wnoszą w kościoł boży, [5] »ty wezmą kapłani podle rzędu swego i będą tym oprawiać strzechę domu bożego, acz cso potrzebnego prze oprawienie uźrzą. [6] »Zatym do dwudziestu a do trzech lat za krola Joas nie oprawiali strzechy kościelnej kapłani. [7] »Tedy zawołał krol Joas Jojady biskupa a kapłanow s nim rzekł: „Przecz nie oprawiacie strzech kościelnych? Przeto nie bierzcie więcej pieniędzy podle waszego rzędu, ale ku oprawieniu kościelnemu dajcie je”. [8] »I zabroniono kapłanom, aby więcej nie brali pieniędzy od luda a oprawiać strzech kościelnych. [9] »Tedy wziąw Jojada biskup chowatedlnicę pieniężną i otworzył dziurę z gory, i postawił ją podle ołtarza na prawicy wchadzających do domu bożego, i składali są do niej kapłani, jiż strzegli drzwi, wszytki pieniądze, jeż noszono do kościoła bożego. [10] »A gdyż widzieli, iż są wielikie pieniądze w chowatedlnicy, wszedszy pisarz krolow a biskup i wysypali i zliczyli pieniądze, jeż to nalazłasta w domu bożem, [11] »i dawałasta je w liczbę a w miarę tym w ręce, jiż byli nad murarzmi domu bożego, jiż je nakładali na tesarze a na murarze na ty, jiż działają w domu bożem [12] »a przystrzechy czynili, a na ty, jiż kamienie łamali, a aby kupowali drzewo a kamienie, jeż rąbali a łamali, tak aby się dokonało oprawienie domu bożego na wszytkich rzeczach, na ktore by była potrzeba nakładać ku oprawie domu bożego. [13] »Ale wszakoż nie bywali i z tych pieniędzy wodni cebrowie kościołu bożemu a wędzice, a kadzidlnice, a trąby, a wszelkie sędy złote a śrzebrzne z pieniędzy, jeż wnosili do kościoła bożego, [14] »bo tym, jiż [wnosili do kościoła] [bożego] działo czyniąc, dawali, aby poprawiali kościoła bożego. [15] »A nie miewali nijenej liczby ci ludzie, jiż je brali, aby je rozdawali rzemięśl❬n❭ikom, ale w wierze je rozprawiali. [16] »Ale pieniądze za winę a pieniądze za grzech nie wnaszano do domu bożego, bo kapłańskie były. [17] »Zatym Azael krol syrski jechał i bojował przeciw Jet, i dobył jego, i obrocił swą wojskę, aby wstąpił do Jerusalema. [18] »A przeto Joas krol Juda pobraw wszytki poświętne rzeczy, jeż byli poświęcili Jozafat a Joram, a Otozyjasz, oćcowie jego, krolowie Juda, a jeż on był ofierował, a wszelkie śrzebro, ktore mogł naleźć w skarbiech domu bożego a w sieni krolowie, i posłał Azaelowi krolowi syrskiemu, i odszedł od Jerusalema. [19] »Ale jini uczyncy Joasowy i wszytko, cso czynił, są popisani w księgach dni ❬skutkow❭ krolow Juda. [20] »Tedy powstawszy słudzy jego a sprzysięgli się miedzy sobą, a zabili Joasa w tem domu Mello, gdyż jechał do Sella. [21] »Zabiłasta ji Jozachar syn Semat a Jozyjadas syn Semer, sługi jego, i umar a pochowali ji w mieście Dawid s oćcy jego i krolował Amasyjasz syn jego w miasto jego. 
«  2 Księga Królewska 11 2 Księga Królewska 12 2 Księga Królewska 13  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.